AHMED HİLMÎ

Hilmî
(d. ? / ö. ?)
bürokrat, şair, yazar
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ahmed Hilmî’nin doğum yeri ve tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Gülzâr-ı Tabi’at adını verdiği şiir kitabındaki bazı şiirlerinden onun Rumelili olduğu düşünülebilir. Şiirlerinde bugün Yunanistan sınırları içinde kalan bazı önemli yerleşim bölgelerinin fethine tarih düşmesi ve bu yöre ağzına uygun “nida” sözcükleri kullanması, sanatçının Rumeli’nin özellikle Yunanistan kısmında kalan bölümünden olabileceği düşüncesini güçlendirir.

Ahmed Hilmî’nin eğitim gördüğü yerler tam olarak bilinmese de Sâdî-i Şirazî’nin Hikâye-i Müştzen (Boksörün Hikâyesi) adlı eserini Farsça aslından çevirmesi, Gülzâr-ı Tabi'at adlı şiir kitabında Farsça bir şiirin bulunması; Hilmî’nin bu dilde manzum-mensur, telif ya da çeviri eser verebilecek düzeyde bir sanatçı olduğunu gösterir. Diğer taraftan Gülzâr-ı Tabi'at’ın iç kapağında yer alan ve şairin mesleğini tanımlayan “askerî kâtip” (İkinci fırka-i hümayûna mensup hâssa-i piyâde altıncı alayın birinci taburu kâtibi) ifadesinden Ahmed Hilmî’nin 1835’te kurulan Menşe-i Küttâb-ı Askerî’den yetiştiği anlaşılabilir. Zira bu kurum, Osmanlı ordusuna kâtip yetiştiren bir kurumdur ve o dönemde burada ileri derecede Arapça ve Farsça öğretilmektedir. Hilmî ayrıca çeviri yapabilecek derecede Fransızca bilgisine sahiptir. Sanatçı, Fransızcadan Bir Tâcirin Sergüzeşti adlı eseri Türkçeye kazandırmıştır. Bu eser, yazarın matbu eserler listesinde yer almakla beraber henüz elde edilememiştir. Ahmed Hilmî’nin ne zaman ve nerede öldüğü de bilinmemektedir. Tek manzum eseri Gülzâr-ı Tabi’at’ın ve çeviri hikâyesinin (Hikâye-i Müştzen) basım tarihleri 1896-1897’dir. Hilmî’nin bu tarihten sonra yayımlanan herhangi bir eserine rastlanılmadığından sanatçının en erken 1897 ya da bu yıldan sonraki başka bir tarihte vefat ettiği sonucuna varılabilir.

Ahmed Hilmî telif ve çeviri eserler yazar. Telif Eserlerinin ilki Devre-i Şebâbet Yahûd Eser-i Cehâlet’tir. Bu eser elde edilememiştir. Hilmî’nin matbu şiir kitabı olan Gülzâr-ı Tabiat’taki “eserler listesinde” bu eser isminin karşısında verilen kısa açıklamada “Millî Hikâye” notu bulunur. Hilmî’nin ikinci eseri Hâtıra-i Tıfûliyyet’tir. Matbu ya da yazma olarak henüz bulunamayan bu eserin yazarın otobiyografisi ile ilgili olduğu yine listedeki açıklamada yer alan “Terâcim-i Ahvâl” ifadesinden anlaşılır. Hilmî’nin diğer bir eseri de Levha-i Muhabbet’tir.Aşk Sahnesi” olarak da adlandırılabilecek bu eser, birbirine âşık olan genç bir çiftin bir sene zarfında yaşadığı olayları anlatan bir hikâyedir.  Gülzâr-ı Tabiʿat’ın son sayfasından önceki iç kapaktaki listede Levha-i Muhabbet ile ilgili olarak şu açıklama yapılmıştır: “Bu hikâye bir genç kız ile bir delikanlının bir sene kadar şeh-râh-ı aşkda ne sûretde hatve-endâz olduklarını musavverdir.” Hilmî’nin bilinen tek manzum eseri, Gülzâr-ı Tabi'at adını verdiği şiir kitabıdır. 1897’de İstanbul’da Ahter Matbaasında basılan eserde tarih, Türklük, Osmanlılık, inanç, tasavvuf, hikmet gibi çeşitli konuları içeren 59 manzume vardır.

Hilmî ayrıca çeviri eserler de kaleme alır. Bu eserlerin ilki Tercüme-i Hikâye-i Müştzen’dir. Bahriye Nezareti Yüksek Memurlarından ve Farsça çevirileriyle tanınan Hasan Tevfik Bey’in bir “Takriz” yazısıyla başlayan eser, Ahmed Hilmî tarafından Farsçadan çevrilmiş bir hikâyedir. Mukaddime kısmından hemen sonra Hilmî, Sâdî-i Şirâzî’nin “Gülistân” adlı eserinin üçüncü bölümünde yer alan “Müştzen” (Boksör) hikâyesini çevirmeye başlar. Ahmed Hilmî, kaynak metindeki manzum kısımları “Beyit”, “Kıt‘a”, “Şi’r-i Arabî”, “Nazm” başlığı altında ve bu manzum kısımları da “Tercüme” başlığı altında mensur çevirisiyle birlikte yazar. İstanbul’daki Cemal Efendi Matbaasında 1896 yılında basılan Tercüme-i Hikâye-i Müştzen, 29 sayfadır. Hilmî’nin ikinci çeviri hikâyesi, Bir Tâcirin Sergüzeşti’dir. Eser, elde edilememiştir. Ancak eserin Fransız Filozof ve Yazar Jean-Marie Guyau (1854-1888)’nun “Genç Bir Tâcirin Sergüzeşti” adlı felsefî yönü de olan küçük hikâyesi olabileceği düşünülmektedir.

Kaynakça

Ahmed Hilmî (1315). Gülzâr-ı Tabi’at. Dersaadet: Ahter Matbaası.

Ahmed Hilmî (1314). Tercüme-i Hikâye-i Müştzen. Dersaadet: Cemal Efendi Matbaası.

Alper, Yasemin (2020). Ahmed Hilmî ve Gülzâr-ı Tabi’at. Bursa: Ekin Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Dr. Yasemin ALPER
Yayın Tarihi:
Güncelleme Tarihi: 18.05.2022

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Devre-i Şebâbet Yahûd Eser-i Cehâlet- / --Hikâye
Hâtıra-i Tıfûliyyet- / --Biyografi
Levha-i Muhabbet- / --Hikâye
Gülzâr-ı TabiʿatAhter Matbaası / Dersaadet1897Şiir
Tercüme-i Hikâye-i MüştzenCemal Efendi Matbaası / Dersaadet1896Hikâye-Çeviri
Bir Tâcirin Sergüzeşti- / --Hikâye-Çeviri

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1d. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
2d. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
3d. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
4d. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5d. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6d. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7d. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8d. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9d. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10d. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
11d. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
12d. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
13d. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
14d. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
15d. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
16d. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
17d. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
18d. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
19d. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
20d. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
21d. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
22d. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
23d. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
24d. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
25d. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
26d. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
27d. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
28d. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
29d. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
30d. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle