MEFKÛD

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şuara tezkirelerinde yer bulamayan şairlerdendir. Ömer bin Mezîd’in Mecmûʽatü’n-Nezâ’ir’inde Mefkûd’un Ahmedî’ye nazire olarak yazdığı bir gazeli vardır (Canpolat 1995: 169). “Nazîre-i Mefkûd” başlığı atılan bu gazel, yazmada eksik bırakıldığından gazelin yalnızca ilk 4 beyti tespit edilebilmektedir. Mefkûd’un Ahmedî’ye (ö. 1410’dan sonra?) nazire yazması ve m. 1436-1437 yıllarında telif edilen Mecmûʽatü’n-Nezâ’ir’de yer alması 15. yüzyıl şairi olduğunu gösterir. Şairin “yok, bulunmayan, mevcut olmayan” anlamındaki “Mefkûd” mahlasını seçmesi tevazu göstergesi sayılabilir. Bununla birlikte bu mahlası “benzeri olmayan, eşi bulunmayan” bir şair olduğunu vurgulamak üzere tevriyeli kullanmış olması da muhtemeldir.

Kaynakça

Canpolat, Mustafa (1995). Mecmû’atü’n-Nezâ’ir Metin-Dizin-Tıpkıbasım. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. CENK AÇIKGÖZ
Yayın Tarihi:
Güncelleme Tarihi: 20.10.2022

Eserlerinden Örnekler

Nazîre-i Mefkûd

Kandasın iy kuvvet-i dil kût-ı cânı çeşmümüñ

Kim yüzüñle rûşen olur dû cihânı çeşmümüñ

 

Lâle gibi gark-ı hûnam yaşluyam sûsen bigi

Gözlerümden dûr olalı gülsitânı çeşmümüñ

 

Gözüme hicrüñ sehâbından hicâb olalıdan

İncüler yagdurdı yire âsumânı çeşmümüñ

 

Leblerüñ yâdına ter pâlûde döküp kirpügüm

Gör ne rengîn hûb düşmiş zaʽferânı çeşmümüñ

(Canpolat, Mustafa (1995). Mecmû’atü’n-Nezâ’ir Metin-Dizin-Tıpkıbasım. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 169.)