ABAZA HASAN

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

17. asır şairlerinden olduğu tahmin edilen Abaza Hasan’ın varlığı Fuat Köprülü’nün Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi adlı eserinden tespit edilebilmektedir. Köprülü, Abaza Hasan hakkında onun Anadolu saz şairlerinden olduğunu ve şimdiye kadar ona dair hiçbir parça neşredilmemiş olduğu gibi, eski mecmualarda ve cönklerde de adına pek az tesadüf edildiğinden, şöhret kazanamadığını söylemektedir. Viyana Kütüphanesi yazmaları arasındaki bir mecmuada, çoğu bilinen muhtelif saz şairlerinin eserleri arasında eserine ve ismine rastlanmaktadır. Mecmuanın bu kısmının (1144-1732)’de istinsah edildiği düşünülünce, Abaza Hasan’ın 17. asır sonlarında veya 18. asır başlarında yaşamış bir şair olduğu meydana çıkıyor. Evliya Çelebi’de adları geçen saz şairleri arasında bu isme rastlanmamaktadır (1935: 13; Ergun yty: 161). Abaza Hasan’ın tam olarak ne zaman ve nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir.

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 1. yyy. 

Köprülü, M. Fuad (1935). “Abaza Hazan”, Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi. İstanbul: Burhaneddin Matbaası. 1: 13.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 10.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler