ABBAS, Molla

(d. 1286?/1870? - ö. 1338/1920)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Azeri)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Öğretmen ve aynı zamanda İmam olduğu için “mirza” ve “molla” olarak anılan halk edebiyatçısı, folklor derleyicisidir. Daha çok Molla lakabıyla anılmıştır. Ayrıca hattatlık ve nakkaşlık mesleğinin yanında mezar kitabelerini yazdığı ve taşa kazıdığı bilinmektedir. Ali Berat Alptekin Azerbaycan Âşıkları ve El Şairleri adlı eserde, Abbas mollanın Azerbaycan halk edebiyatı ve folkloruyla ilgili pek çok derleme yaptığını, ancak bunlardan yalnızca matem meclislerinde kadınlar tarafından söylenen ağıtlardan bir kısmının Arvad Ağısı adıyla 1918 yılında Bakü’de yayımlandığı bilgilerini vermektedir. Âşık Abbas Molla’nın 1920 yılında Gence isyanı sırasında elli yaşlarında vefat ettiği bilinmektedir (Alptekin 2002:12).

Kaynakça

Alptekin, Ali Berat (2002). "Abbas Molla". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 1. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. 12.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÜLŞAH YILMAZ
Yayın Tarihi: 03.03.2015
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler