ABDAL DEDEM

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Yatağanoğlu Alimcan’ın Dedemin Cöngünden adlı eserinden Abdal Dedem’in varlığı tespit edilebilmektedir. Çoğu 19. asır şairlerinden olan ve Alevi- Bektaşi neş'esiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte adı geçen Abdal Dedem'in de 19. asırda yaşamış olabileceği söylenebilir. Cöngün Türkçe'ye aktarımında bazı yanlışlıklar dikkati çeker. Alimcan, âşığın Abdal Dedem mahlaslı bir nefesine burada yer vermektedir. Âşığın ne zaman ve nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir.

Kaynakça

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 10.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Can Hakk aşkına kurban ezelden

Saadet kulpundadır elimiz bizim

Kerbelâ Kâbesi haccım eşiği

Akar dost yoluna kanımız bizim

Hakikate girdik bir derya deniz

Güheri bahriyiz (…)oynarız

Muhalıyız (…)dilinden anlarız

Uyar bir kadere varımız bizim

Biz kâmiliz kem yerlere bakmayız

Er Rıza koluyuz dışa çıkmayız

Tamu cehennem korkusu çekmeyiz

Hakk’a doğru gider yolumuz bizim

Üçler yedilerdir varının başı

Ona mahrum kalmaz çağıran kişi

Hubuyar Dedem’in yar u yoldaşı

Hızır Sultan derler Pîrimiz bizim

Aslımı sorarsan Kâlubelî’den

Kadim silsilemiz Hızır nebiden

Serçeşmemiz On İki İmam Ali’den

Uyar bir kadere varımız bizim

Mağribiden doğar şarktan dolanır

Süle verir dört kâseden görünür

Bunalana bun gününde bulunur

Hızır Sultan derler pirimiz bizim

Abdal Dedem bir nişandır elimiz

Dost elinden iniltimiz zarımız

Bir dergâha niyaz kılsa birimiz

Orda yargılanır varımız bizim (Samiğ Hubiyarlı Mahmud Baba’dan)

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 177-178.