ABDÎ, Mahmûd

(d. ?/? - ö. 1319/1901)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mahmûd’dur. Urfa’da doğmuştur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Sâ’î-zâde Hüseyin Efendi’nin oğludur. Tahsilini İhlasiye Medresesi’nde yapmıştır. Daha sonra bu medresenin yanındaki aynı adlı câmiye imam ve medreseye müderris olmuştur. 1319/1901 yılında Urfa’da vefat etmiş, Bedîüzzamân Mezârlığı’na defnedilmiştir.

Halim, iyiliksever, mütevazı bir kişiydi. Bu özelliklerinden dolayı Urfa’da Melek Mahmûd olarak tanınmıştır. Çok sayıda şiiri bulunduğu söylenmektedir. Ancak şiirleri bir araya getirilmemiştir. Yazma hâlindeki Mevlid’i Bedri Alpay’ın şahsi kütüphanesinde bulunmaktadır (Alpay 1986: 13).

Kaynakça

Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri. C. I. Şanlıurfa: Dal Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 02.04.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Müseddes

Geldi âşûr-ı Muharrem âşıkân eyler salâ

Kim Hüseyn için bu dem olur figâna mübtelâ

Mûcib-i cennetdir elhak sâbire çün Kerbelâ

Kalb-i uşşâka Hüseyn’in nûrı vermişdir cilâ

Bir bölüm gümrâh elinde kaldı şâh-ı Kerbelâ

Server-i cümle şehîdân oldı ol şâh-ı ûlâ

 

Kıl nazar Şâmîlerin Kûfîlerin tugyânına

Bir içim su vermediler ol Resûl’ün âline

Ol âteş-gûyân saçıldı Kerbelâ meydânına

Teşne-gân-ı Kevser ırmağı ulüvv ü şânına

Bir bölük gümrâh elinde kaldı şâh-ı Kerbelâ

Server-i cümle şehîdân oldı ol şâh-ı ûlâ

 

Lâle-reng oldı seherlerde kenâr-ı âsumân

Mâtemin tutdı Hüseyn’in hûr u gılmân ins ü cân

Ser-te-ser doldı semâ vü arza feryâd u figân

Gûşvâr-ı arş iken gör n’oldı ol sâhib-zamân

Bir bölük gümrâh elinde kaldı şâh-ı Kerbelâ

Server-i cümle şehîdân oldı ol şâh-ı ûlâ

 

Çıktı bir mel’ûn anın tâ sîne-i sûzânına

Vurdı sikkesin o zâlim Şâh Hüseyn’in gerdânına

Etdiler bunca hakâret dü-cihân sultânına

Cennet içre hûrîler müştak anın dîdârına

Bir bölük gümrâh elinde kaldı şâh-ı Kerbelâ

Server-i cümle şehîdân oldı ol şâh-ı ûlâ

...

(Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri. C. I. Şanlıurfa: Dal Yay. 13-14.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Muhittin Arard. 1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Mehmet Gönençd. 1973 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HALİT AŞANd. 1928 - ö. 26.01.2013Doğum YeriGörüntüle
4Muhittin Arard. 1953 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Mehmet Gönençd. 1973 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HALİT AŞANd. 1928 - ö. 26.01.2013Doğum YılıGörüntüle
7Muhittin Arard. 1953 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Mehmet Gönençd. 1973 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HALİT AŞANd. 1928 - ö. 26.01.2013Ölüm YılıGörüntüle
10Muhittin Arard. 1953 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Mehmet Gönençd. 1973 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HALİT AŞANd. 1928 - ö. 26.01.2013MeslekGörüntüle
13Muhittin Arard. 1953 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mehmet Gönençd. 1973 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HALİT AŞANd. 1928 - ö. 26.01.2013Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Muhittin Arard. 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Mehmet Gönençd. 1973 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HALİT AŞANd. 1928 - ö. 26.01.2013Madde AdıGörüntüle