ABDÎ, Nesîmî-zâde Abdullâh Efendi

(d. ?/? - ö. 1095/1683)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmayan şairin asıl adı Abdullah’tır. Merkez Efendi Şeyhliği görevinde bulunmuştur. 1095 /1683’te vefat etmiştir.

 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 641.

Müstakim-zade Süleymân Sa’deddîn. Mecelletü’n-Nisâb fî’n-Neseb ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi Bölümü. vr. 312a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Yayın Tarihi: 05.01.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler