ABDÜLLATİF, Fakîh Karamanî, Siyahser

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Abdüllatif, ahlâk yazarı ve mutasavvıftır. 16. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Karamanlıdır. Fakîh Karamanî, Kara Abdüllatif ve Siyahser diye anılmaktadır. Hayatı hakkında kaynaklarda ayrıntılı bilgi yer almamaktadır. Baba adı Derviş Fakih, Osmanlı Müellifleri'ne göre de Durmuş Fakih'tir. Ne zaman doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir.


Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2002). "Abdüllatif", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 1. Ankara: AKM Yay.  81.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. SELCAN GÜRÇAYIR TEKE
Yayın Tarihi: 23.01.2015
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Âdâb-ı Menâzil ve Mirâcü'l Müştakîn ve Minhâcu'l Müttakîn adlı iki eseri bilinmektedir. Eserlerinde oldukça sade bir üslup kullanmıştır. 

1. Âdâb-ı Menâzil: Bir ulema kızı olan ve eve gelen kadın konuklarına ahlâkla ilgili uyarıcı konuşmalar yapan eşinin isteği üzerine 985/1577'de yazdığı, aile ahlâkıyla ilgili, ev kadınının nitelikleri, evde uygulanacak ahlâk kuralları, ana, baba ve çocuk münasebetleri üzerinde duran eğitici bir eserdir. Kütüphanelerde pek çok yazması bulunan bu eserin birkaç nüshası İÜK TY 199, 2717, 7181; SK Pertevniyâl V, 449; İB Ata KK. 'dedir. 

2. Mirâcü'l Müştakîn ve Minhâcu'l Müttakîn: Tasavvufta seyr ü sülûk bahsi, manevi menzil ve makamlar üzerinde durmaktadır. Eserin bir nüshası SK Esad Ef. Nu. 1722'de bulunaktadır (Cunbur 2002: 81). 

"Beş dürlü nesne olmayan memlekete varmak gerek ve turmak gerek biri siyâset idici pâdişâh olmasa ikinci tabîb-i hâzık olmasa üçünci âdil kâdı olmasa dördünci akar su olmasa beşinci ma'mûr pâzâr-gâh olmasa..." İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂMÎ, Seyyid Kâmî Mehmed Efendid. ? - ö. 1545-46Doğum YeriGörüntüle
2KEMÂL ÜMMÎ, İsmâ’îld. 1375-1376 ? - ö. 1475-1476Doğum YeriGörüntüle
3REMZÎ/PÎRÎ, Pîrî Mehmed Paşad. 1463? - ö. 1532-33Doğum YeriGörüntüle
4KÂMÎ, Seyyid Kâmî Mehmed Efendid. ? - ö. 1545-46Doğum YılıGörüntüle
5KEMÂL ÜMMÎ, İsmâ’îld. 1375-1376 ? - ö. 1475-1476Doğum YılıGörüntüle
6REMZÎ/PÎRÎ, Pîrî Mehmed Paşad. 1463? - ö. 1532-33Doğum YılıGörüntüle
7KÂMÎ, Seyyid Kâmî Mehmed Efendid. ? - ö. 1545-46Ölüm YılıGörüntüle
8KEMÂL ÜMMÎ, İsmâ’îld. 1375-1376 ? - ö. 1475-1476Ölüm YılıGörüntüle
9REMZÎ/PÎRÎ, Pîrî Mehmed Paşad. 1463? - ö. 1532-33Ölüm YılıGörüntüle
10KÂMÎ, Seyyid Kâmî Mehmed Efendid. ? - ö. 1545-46Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KEMÂL ÜMMÎ, İsmâ’îld. 1375-1376 ? - ö. 1475-1476Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12REMZÎ/PÎRÎ, Pîrî Mehmed Paşad. 1463? - ö. 1532-33Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KÂMÎ, Seyyid Kâmî Mehmed Efendid. ? - ö. 1545-46Madde AdıGörüntüle
14KEMÂL ÜMMÎ, İsmâ’îld. 1375-1376 ? - ö. 1475-1476Madde AdıGörüntüle
15REMZÎ/PÎRÎ, Pîrî Mehmed Paşad. 1463? - ö. 1532-33Madde AdıGörüntüle