ABDÜLLATÎF FAZLÎ

(d. ?/? - ö. 1270/1854 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Seyyid Mehmed Şâkir Efendi'nin oğludur. Ölüm yeri bilinmemekle beraber 1270/1854 yılından sonra vefat ettiği tahmin edilmektedir.

Bilinen tek eseri Gülşen-i Azîz adlı biyografik bir kitaptır. Bu eserde Halvetî tarikatı kollarından Cerrâhiye'nin kurucusu olan ve 1721 yılında 44 yaşında iken vefat eden Cerrahpaşalı Şeyh Mehmed Nûreddîn Cerrâhî için Sultan III. Ahmed'in Karagümrük civarında yaptırmış olduğu tekkede Nûreddîn-i Cerrâhî'den 1854 yılında vefat eden Abdülazîz Efendi'ye kadar tekkede şeyhlik yapan on dört şeyhin biyografisi bulunmaktadır. 20 varaklık eserin bir nüshası Millet Kütüphanesi Ali Emiri Tarih Nr. 1099'dadır.

Kaynakça

İstanbul Kütüphaneleri Tarih Coğrafya Yazmaları Katalogları (1943). İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 11.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târih-i Vefât

Hilmi idince rıhlet

Târîh düşdi yektâ

Abdü'l-Azîz Efendi

Lâhûtı itdi me'vâ

(İstanbul Kütüphaneleri Tarih Coğrafya Yazmaları Katalogları (1943). İstanbul. 618.)