ABDÜSSELÂM EFENDİ, Seyyid Abdüsselâm Efendi

(d. ?/? - ö. 1259/1843)
divan şairi ve nasir
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mardin'de doğdu. Öğrenimini Mardin, Diyarbakır, Haleb, Şam, Mısır ve İstanbul'da yaptı. Tahsilini tamamladıktan sonra memleketi olan Mardin'de müftü olarak görev yaptı. Bu arada Mardin medreselerinde dersler de verdi. 1259/1843 senesinde Mardin'de vefat etti ve Tekye Mahallesi'nde İbrâhim Bey haziresine defnedildi.

Osmanlı Müellifleri'ne göre bir hayli şiirleri de olan Abdüsselâm Efendi'nin birçok eseri de bulunmaktadır (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 381). Aynı kaynak hiçbiri de basılmayan bu eserlerin bir kısmının adlarını aşağıdaki şekilde vermektedir:

1. El-Kayrâtiyyetü'l-Kübrâ Fi'l-Ferâ'iz.

2. El-Kayrâtiyyetü's-Sugrâ Fi'l-Ferâ'iz.

3. Eş-Şâfî fî Şerhi'l-Kâfî fî İlmi'l-Arûzi Ve'l-Kavâfî.

4. Hâşiye Ale'l-Hâşiyeti'l-Lâriyeti Fi'l-Hikmeti.

5. Hulâsatü'l-Mantık.

6. Kitâb Fî İlmi'lBeyân.

7. Kitâbu Esmâ'i Ricâli'l-Hadîs ve Terâcimi Ahvâlihim.

8. Mecmû'a-i Fetâvâ.

9. Muhtasar Me'âhidü't-Tansîs alâ Şevâhidi't-Telhîs.

10. Risâle Fî Ademi Cevâzi'l-İ'tikâd Bi'l-Kırtâsiyyeti Ve't-Teshîri Vemâ Eşbehe.

11. Risâle Fî Mesâ'ili İsnâ Aşeri'l-Menâzi‘ Fîhâ Beyne Ebi'l-Hasan El-Eş'arî ve Ebî Mansûri'l-Mâtürîdî.

12. Risâle Fi'r-Reddi Ale't-Tâ'inîn Fî İ'câzi'l-Kur’ân.

13. Risâle Fi's-Sıfât.

14. Şerhu Nevâbigi'l-Kelim Min Belâgâti Ez-Zemahşerî.

15. Şerhu'l-Fâtihatü'ş-Şerîfe: Noktasız harflerle sanatlı bir şekilde yazılan bu eser Bağdat valisi Ali Rızâ Paşa'ya takdim edilmiştir.

16. Ümmü'l-İber: Bir cilt hâlinde genel tarih olup Mardin ve Diyarbakır havalisiyle Kürt kabilelerinin ahlak ve tarihi durumlarından ve bu arada Yezîdî taifesinin ahvalinden bahsetmektedir.

17. Zevâlü't-Terah Fî Şerhi Manzûmeti İbni Ferah Fî Usûli'l-Hadîs.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.08.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂMÎ, Abdülvahîdd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Selim Şend. 01 Ocak 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Sabah Karad. 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NÂMÎ, Abdülvahîdd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Selim Şend. 01 Ocak 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Sabah Karad. 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NÂMÎ, Abdülvahîdd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Selim Şend. 01 Ocak 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Sabah Karad. 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10NÂMÎ, Abdülvahîdd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Selim Şend. 01 Ocak 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Sabah Karad. 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
13NÂMÎ, Abdülvahîdd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Selim Şend. 01 Ocak 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Sabah Karad. 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÂMÎ, Abdülvahîdd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Selim Şend. 01 Ocak 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Sabah Karad. 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle