ÂDEMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Âdemî’nin hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 16. yüzyılda yazılmış olan Pervâne Bey Nazire Mecmûası’nda Enverî (öl. 1567)’nin gazeline Âdemî’nin yazmış olduğu bir nazire gazel bulunmaktadır. Aynı yüzyılda derlenmiş olan başka bir şiir mecmuasında (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, MC. 23/12) da Âdemî’ye ait başka bir gazel daha bulunmaktadır. Hem her iki mecmuanın 16. yüzyılda yazılmış olması hem de bu yüzyıl şairlerinden olan Enverî’nin gazeline nazire yazmış olması göz önünde bulundurulduğunda Âdemî’nin 16. yüzyıl şairlerinden olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Gıynaş, Kamil Ali (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 1-3. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı. MC. 23/12. vr. 61b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 29.12.2014
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Deyr-i fânîde nedür biz bunca mihnet beklerüz

Gelmişüz vîrâneye ya’ni imâret beklerüz

 

Âsiyâb-ı çerh hod turmaz döker göz yaşını

Ana gendüm virmege bir lahza nevbet beklerüz

 

Biz bu mihnet-hâneye dârü’ş-şifâ diyü şehâ

Kût-ı câmın içmege geldük çü şerbet beklerüz

 

Pîre-zen dünyâya dil virdük yanılduk bilmedük

Er miyüz biz kim gönül şehrinde avret beklerüz

 

Âdemî gerçi fenâ dârında mihmânuz bugün

Göçdürür yarın bekâ mülkine rıhlet beklerüz

(Gıynaş, Kâmil Ali (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 2. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 216.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12980' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6371' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'ademi' (length=5)
   'M_ADI' => string 'ÂDEMÎ' (length=7)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'ademi divan şairi' (length=18)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Âdemî’nin hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 16. yüzyılda yazılmış olan <em>Pervâne Bey Nazire Mecmûası</em>’nda Enverî (öl. 1567)’nin gazeline Âdemî’nin yazmış olduğu bir nazire gazel bulunmaktadır. Aynı yüzyılda derlenmiş olan başka bir şiir mecmuasında (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, MC. 23/12) da Âdemî’ye ait başka bir gazel daha bulunmaktadır. Hem her iki mecmuanın 16. yüzyılda yazılmış olma'... (length=706)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'ademinin hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak 16 yüzyılda yazılmış olan pervane bey nazire mecmüasında enveri öl 1567nin gazeline yazmış olduğu gazel bulunmaktadır aynı derlenmiş başka şiir mecmuasında istanbul büyükşehir belediyesi atatürk kitaplığı mc 23 12 da ademiye ait daha hem her iki mecmuanın olması de bu yüzyıl şairlerinden enverinin göz önünde bulundurulduğunda anlaşılmaktadır' (length=460)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Deyr-i fânîde nedür biz bunca mihnet beklerüz</p> <p>Gelmişüz vîrâneye ya’ni imâret beklerüz</p> <p> </p> <p>Âsiyâb-ı çerh hod turmaz döker göz yaşını</p> <p>Ana gendüm virmege bir lahza nevbet beklerüz</p> <p> </p> <p>Biz bu mihnet-hâneye dârü’ş-şifâ diyü şehâ</p> <p>Kût-ı câmın içmege geldük çü şerbet beklerüz</p> <p> </p> <p>Pîre-zen dünyâya dil virdük yanılduk bilmedük</p> <p>Er miyüz biz kim gönül şehrinde avret b'... (length=765)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel deyri fanide nedür biz bunca mihnet beklerüz gelmişüz viraneye yani imaret asiyabı çerh hod turmaz döker göz yaşını ana gendüm virmege bir lahza nevbet bu mihnethaneye darüşşifa diyü şeha kütı camın içmege geldük çü şerbet pirezen dünyaya dil virdük yanılduk bilmedük er miyüz kim gönül şehrinde avret ademi gerçi fena darında mihmanuz bugün göçdürür yarın beka mülkine rıhlet gıynaş kamil ali 2014 pervane bey mecmuası c 2 istanbul akademik kitaplar yay 216' (length=511)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Gıynaş, Kamil Ali (2014). <em>Pervâne Bey Mecmuası</em>. C. 1-3. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.</p> <p><em>Mecmû’a-i Eş’âr.</em> İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı. MC. 23/12. vr. 61b.</p>' (length=228)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'gıynaş kamil ali 2014 pervane bey mecmuası c 13 istanbul akademik kitaplar yay mecmüai eşar büyükşehir belediyesi atatürk kitaplığı mc 23 12 vr 61b' (length=159)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'ademi divan şairi ademinin hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak 16 yüzyılda yazılmış olan pervane bey nazire mecmüasında enveri öl 1567nin gazeline yazmış olduğu gazel bulunmaktadır aynı derlenmiş başka şiir mecmuasında istanbul büyükşehir belediyesi atatürk kitaplığı mc 23 12 da ademiye ait daha hem her iki mecmuanın olması de bu yüzyıl şairlerinden enverinin göz önünde bulundurulduğunda anlaşılmaktadır deyri fanide nedür biz bunca m'... (length=971)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-29' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-04' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '992' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12980' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6371' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'ademi' (length=5)
   'M_ADI' => string 'ÂDEMÎ' (length=7)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'ademi divan şairi' (length=18)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Âdemî’nin hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 16. yüzyılda yazılmış olan <em>Pervâne Bey Nazire Mecmûası</em>’nda Enverî (öl. 1567)’nin gazeline Âdemî’nin yazmış olduğu bir nazire gazel bulunmaktadır. Aynı yüzyılda derlenmiş olan başka bir şiir mecmuasında (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, MC. 23/12) da Âdemî’ye ait başka bir gazel daha bulunmaktadır. Hem her iki mecmuanın 16. yüzyılda yazılmış olma'... (length=706)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'ademinin hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak 16 yüzyılda yazılmış olan pervane bey nazire mecmüasında enveri öl 1567nin gazeline yazmış olduğu gazel bulunmaktadır aynı derlenmiş başka şiir mecmuasında istanbul büyükşehir belediyesi atatürk kitaplığı mc 23 12 da ademiye ait daha hem her iki mecmuanın olması de bu yüzyıl şairlerinden enverinin göz önünde bulundurulduğunda anlaşılmaktadır' (length=460)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Deyr-i fânîde nedür biz bunca mihnet beklerüz</p> <p>Gelmişüz vîrâneye ya’ni imâret beklerüz</p> <p> </p> <p>Âsiyâb-ı çerh hod turmaz döker göz yaşını</p> <p>Ana gendüm virmege bir lahza nevbet beklerüz</p> <p> </p> <p>Biz bu mihnet-hâneye dârü’ş-şifâ diyü şehâ</p> <p>Kût-ı câmın içmege geldük çü şerbet beklerüz</p> <p> </p> <p>Pîre-zen dünyâya dil virdük yanılduk bilmedük</p> <p>Er miyüz biz kim gönül şehrinde avret b'... (length=765)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel deyri fanide nedür biz bunca mihnet beklerüz gelmişüz viraneye yani imaret asiyabı çerh hod turmaz döker göz yaşını ana gendüm virmege bir lahza nevbet bu mihnethaneye darüşşifa diyü şeha kütı camın içmege geldük çü şerbet pirezen dünyaya dil virdük yanılduk bilmedük er miyüz kim gönül şehrinde avret ademi gerçi fena darında mihmanuz bugün göçdürür yarın beka mülkine rıhlet gıynaş kamil ali 2014 pervane bey mecmuası c 2 istanbul akademik kitaplar yay 216' (length=511)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Gıynaş, Kamil Ali (2014). <em>Pervâne Bey Mecmuası</em>. C. 1-3. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.</p> <p><em>Mecmû’a-i Eş’âr.</em> İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı. MC. 23/12. vr. 61b.</p>' (length=228)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'gıynaş kamil ali 2014 pervane bey mecmuası c 13 istanbul akademik kitaplar yay mecmüai eşar büyükşehir belediyesi atatürk kitaplığı mc 23 12 vr 61b' (length=159)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'ademi divan şairi ademinin hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak 16 yüzyılda yazılmış olan pervane bey nazire mecmüasında enveri öl 1567nin gazeline yazmış olduğu gazel bulunmaktadır aynı derlenmiş başka şiir mecmuasında istanbul büyükşehir belediyesi atatürk kitaplığı mc 23 12 da ademiye ait daha hem her iki mecmuanın olması de bu yüzyıl şairlerinden enverinin göz önünde bulundurulduğunda anlaşılmaktadır deyri fanide nedür biz bunca m'... (length=971)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-29' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-04' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '992' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12980' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6371' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'ademi' (length=5)
   'M_ADI' => string 'ÂDEMÎ' (length=7)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'ademi divan şairi' (length=18)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Âdemî’nin hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 16. yüzyılda yazılmış olan <em>Pervâne Bey Nazire Mecmûası</em>’nda Enverî (öl. 1567)’nin gazeline Âdemî’nin yazmış olduğu bir nazire gazel bulunmaktadır. Aynı yüzyılda derlenmiş olan başka bir şiir mecmuasında (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, MC. 23/12) da Âdemî’ye ait başka bir gazel daha bulunmaktadır. Hem her iki mecmuanın 16. yüzyılda yazılmış olma'... (length=706)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'ademinin hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak 16 yüzyılda yazılmış olan pervane bey nazire mecmüasında enveri öl 1567nin gazeline yazmış olduğu gazel bulunmaktadır aynı derlenmiş başka şiir mecmuasında istanbul büyükşehir belediyesi atatürk kitaplığı mc 23 12 da ademiye ait daha hem her iki mecmuanın olması de bu yüzyıl şairlerinden enverinin göz önünde bulundurulduğunda anlaşılmaktadır' (length=460)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Deyr-i fânîde nedür biz bunca mihnet beklerüz</p> <p>Gelmişüz vîrâneye ya’ni imâret beklerüz</p> <p> </p> <p>Âsiyâb-ı çerh hod turmaz döker göz yaşını</p> <p>Ana gendüm virmege bir lahza nevbet beklerüz</p> <p> </p> <p>Biz bu mihnet-hâneye dârü’ş-şifâ diyü şehâ</p> <p>Kût-ı câmın içmege geldük çü şerbet beklerüz</p> <p> </p> <p>Pîre-zen dünyâya dil virdük yanılduk bilmedük</p> <p>Er miyüz biz kim gönül şehrinde avret b'... (length=765)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel deyri fanide nedür biz bunca mihnet beklerüz gelmişüz viraneye yani imaret asiyabı çerh hod turmaz döker göz yaşını ana gendüm virmege bir lahza nevbet bu mihnethaneye darüşşifa diyü şeha kütı camın içmege geldük çü şerbet pirezen dünyaya dil virdük yanılduk bilmedük er miyüz kim gönül şehrinde avret ademi gerçi fena darında mihmanuz bugün göçdürür yarın beka mülkine rıhlet gıynaş kamil ali 2014 pervane bey mecmuası c 2 istanbul akademik kitaplar yay 216' (length=511)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Gıynaş, Kamil Ali (2014). <em>Pervâne Bey Mecmuası</em>. C. 1-3. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.</p> <p><em>Mecmû’a-i Eş’âr.</em> İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı. MC. 23/12. vr. 61b.</p>' (length=228)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'gıynaş kamil ali 2014 pervane bey mecmuası c 13 istanbul akademik kitaplar yay mecmüai eşar büyükşehir belediyesi atatürk kitaplığı mc 23 12 vr 61b' (length=159)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'ademi divan şairi ademinin hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak 16 yüzyılda yazılmış olan pervane bey nazire mecmüasında enveri öl 1567nin gazeline yazmış olduğu gazel bulunmaktadır aynı derlenmiş başka şiir mecmuasında istanbul büyükşehir belediyesi atatürk kitaplığı mc 23 12 da ademiye ait daha hem her iki mecmuanın olması de bu yüzyıl şairlerinden enverinin göz önünde bulundurulduğunda anlaşılmaktadır deyri fanide nedür biz bunca m'... (length=971)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-29' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-04' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '992' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 2 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 12980 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12980' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6371' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'ademi' (length=5)
   'M_ADI' => string 'ÂDEMÎ' (length=7)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'ademi divan şairi' (length=18)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Âdemî’nin hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 16. yüzyılda yazılmış olan <em>Pervâne Bey Nazire Mecmûası</em>’nda Enverî (öl. 1567)’nin gazeline Âdemî’nin yazmış olduğu bir nazire gazel bulunmaktadır. Aynı yüzyılda derlenmiş olan başka bir şiir mecmuasında (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, MC. 23/12) da Âdemî’ye ait başka bir gazel daha bulunmaktadır. Hem her iki mecmuanın 16. yüzyılda yazılmış olma'... (length=706)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'ademinin hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak 16 yüzyılda yazılmış olan pervane bey nazire mecmüasında enveri öl 1567nin gazeline yazmış olduğu gazel bulunmaktadır aynı derlenmiş başka şiir mecmuasında istanbul büyükşehir belediyesi atatürk kitaplığı mc 23 12 da ademiye ait daha hem her iki mecmuanın olması de bu yüzyıl şairlerinden enverinin göz önünde bulundurulduğunda anlaşılmaktadır' (length=460)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Deyr-i fânîde nedür biz bunca mihnet beklerüz</p> <p>Gelmişüz vîrâneye ya’ni imâret beklerüz</p> <p> </p> <p>Âsiyâb-ı çerh hod turmaz döker göz yaşını</p> <p>Ana gendüm virmege bir lahza nevbet beklerüz</p> <p> </p> <p>Biz bu mihnet-hâneye dârü’ş-şifâ diyü şehâ</p> <p>Kût-ı câmın içmege geldük çü şerbet beklerüz</p> <p> </p> <p>Pîre-zen dünyâya dil virdük yanılduk bilmedük</p> <p>Er miyüz biz kim gönül şehrinde avret b'... (length=765)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel deyri fanide nedür biz bunca mihnet beklerüz gelmişüz viraneye yani imaret asiyabı çerh hod turmaz döker göz yaşını ana gendüm virmege bir lahza nevbet bu mihnethaneye darüşşifa diyü şeha kütı camın içmege geldük çü şerbet pirezen dünyaya dil virdük yanılduk bilmedük er miyüz kim gönül şehrinde avret ademi gerçi fena darında mihmanuz bugün göçdürür yarın beka mülkine rıhlet gıynaş kamil ali 2014 pervane bey mecmuası c 2 istanbul akademik kitaplar yay 216' (length=511)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Gıynaş, Kamil Ali (2014). <em>Pervâne Bey Mecmuası</em>. C. 1-3. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.</p> <p><em>Mecmû’a-i Eş’âr.</em> İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı. MC. 23/12. vr. 61b.</p>' (length=228)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'gıynaş kamil ali 2014 pervane bey mecmuası c 13 istanbul akademik kitaplar yay mecmüai eşar büyükşehir belediyesi atatürk kitaplığı mc 23 12 vr 61b' (length=159)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'ademi divan şairi ademinin hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancak 16 yüzyılda yazılmış olan pervane bey nazire mecmüasında enveri öl 1567nin gazeline yazmış olduğu gazel bulunmaktadır aynı derlenmiş başka şiir mecmuasında istanbul büyükşehir belediyesi atatürk kitaplığı mc 23 12 da ademiye ait daha hem her iki mecmuanın olması de bu yüzyıl şairlerinden enverinin göz önünde bulundurulduğunda anlaşılmaktadır deyri fanide nedür biz bunca m'... (length=971)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-29' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-04' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '992' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('ademi divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 12980 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=156)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)