ÂDİL

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Âdil’in hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Oğuz Ergeç’in şahsi kütüphanesinde bulunan ve en geç 19. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait üç gazel kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 19. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda Âdil’in de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. Ayrıca mecmuada şair hakkında kayıtlı olan “Âdil-i Nevşehrî” ibaresinden Âdil’in Nevşehirli olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 78a, 19a, 19b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 24.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Âdil-i Nevşehrî

Degül kesb-i hevâ bâ‘is bu gülzâr-ı temâşâya

Garaz bir intisâb itmesüñ çü sâye serv-i bâlâya

 

Nigâhum sâyeveş gâh dırâz u gâh kûtehdür

Nesîm-i ârzû geldükçe nahl-i tab‘-ı şeydâya

 

Ben ol ismet-disâr-ı Yûsuf-ı gül-gonçe-i nâzım

Düşürmem sâye-i dâmân-ı bergi her Züleyhâya

 

Ne var dâ’im şikârı kebk-i tâvûs-ı kemâl olsa

Ki şehbâz-ı dile hem-per geçer kudsî mu‘allâya

 

N’ola nessâc-ı irfân-âferîn itse bu nazma

Sezâ tamgây-ı şâbâş ‘Âdilâ kâlâ-yı zîbâya

                                               (Oğuz Ergeç Koleksiyonu Mecmû‘ası. vr. 78a)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZEBUNÎ, Ali Fazıl Bozdağd. 1929 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2GARİP/İNCE, Sabit İnced. 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3GAHİRÎ, Bektaş Bilird. 1922 - ö. 11.05.1987Doğum YeriGörüntüle
4ZEBUNÎ, Ali Fazıl Bozdağd. 1929 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5GARİP/İNCE, Sabit İnced. 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6GAHİRÎ, Bektaş Bilird. 1922 - ö. 11.05.1987Doğum YılıGörüntüle
7ZEBUNÎ, Ali Fazıl Bozdağd. 1929 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8GARİP/İNCE, Sabit İnced. 1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9GAHİRÎ, Bektaş Bilird. 1922 - ö. 11.05.1987Ölüm YılıGörüntüle
10ZEBUNÎ, Ali Fazıl Bozdağd. 1929 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11GARİP/İNCE, Sabit İnced. 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12GAHİRÎ, Bektaş Bilird. 1922 - ö. 11.05.1987Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ZEBUNÎ, Ali Fazıl Bozdağd. 1929 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14GARİP/İNCE, Sabit İnced. 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15GAHİRÎ, Bektaş Bilird. 1922 - ö. 11.05.1987Madde AdıGörüntüle