ADÎMÎ, Miftâhî-zâde Şeyh Ahmed Adîmî Efendi

(d. ?/? - ö. 1072/1661-62)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şeyh Ahmed Adîmî Efendi, Narlıkapı kapıcısı İbrahim Ağa’nın oğludur. Bu nedenle “Miftâhî-zâde” olarak anılır. Şah Sultan Tekkesi şeyhi ve Eyüp Camii cuma vaizidir. Hac yolculuğu sırasında,1072/1661-62 yılında Şam'da vefat etti. Bilal-i Habeşî’nin kabri dairesinde medfundur. “Miftâhî-zâdeye açıldı cennet” mısraı vefatına tarihtir.

Şiirlerinden örnek olarak sadece bir beyit, günümüze ulaşmıştır. 

Kaynakça

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarayî Vefâyât-ı Ayvansarayî. İstanbul: Buhara Yay. 128.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay.1251.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 02.02.2015
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Derd-mend olmak dilersen iste ehl-i derd bul

Lâ-mekân olmak dilersen ‘aşka yâr ol râhı bul

(Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarayî Vefâyât-ı Ayvansarayî. İstanbul: Buhara Yay. 128).