ADNÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kaynaklarda âşığın hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Âşık Ömer'in "Şairnâme"sinde ve Gubârî'nin "Vasf-ı Hüdâî Resul ve Cem'-i Şuarâ-yı Gubârî" şiirinde ismi geçmektedir. 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 23.10.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler