AFÎF, Afîf Sâlih Efendi

(d. ?/? - ö. 1259/1843)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Bâb-ı fetva-yı penâhîde (İstanbul Müftülüğü) kâtiplik yaptı. Bir müddet Zeynel Âbidîn Efendi’nin mektupçuluk hizmetinde bulunduktan sonra Bab-ı Seraskerî Tercüme Kalemi’ne kâtip olarak görevlendirildi. Bu görevdeyken 1259/1843 yılında vefat etti.

Afîf Sâlih Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 3. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 01.02.2014].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Devr-i hat-ı dilberde ruhun ânını seyr it

Bir içre mehin pertev-i rahşânını seyr it

Üftâdesine hamle içün ol şeh-i hüsnün

Saf-beste olan leşker-i müjgânını seyr it

Peymâne-i ser-şâr o mehin meclis-i meyde

Öpdü lebini gözgöre tugyânını seyr it

İtdi mey-i mahbûba teneffür dimiş agyâr

Kat kat bana itdikleri bühtânını seyr it

Dûr olma Afîfâ sır-ı mu’în-i hatâdır

Devr-i hat-ı dilberde ruhun ânını seyr it

(Çiftçi, Ömer (hzl.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 01.02.2014]. 317.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Coşkun Irmakd. 02 Şubat 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Faik Sabri Durand. 1882 - ö. 7 Mayıs 1943Doğum YeriGörüntüle
3NİSÂRÎ, Hüseyin Nisârî Efendid. ? - ö. 1662-63/1664-65Doğum YeriGörüntüle
4Coşkun Irmakd. 02 Şubat 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Faik Sabri Durand. 1882 - ö. 7 Mayıs 1943Doğum YılıGörüntüle
6NİSÂRÎ, Hüseyin Nisârî Efendid. ? - ö. 1662-63/1664-65Doğum YılıGörüntüle
7Coşkun Irmakd. 02 Şubat 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Faik Sabri Durand. 1882 - ö. 7 Mayıs 1943Ölüm YılıGörüntüle
9NİSÂRÎ, Hüseyin Nisârî Efendid. ? - ö. 1662-63/1664-65Ölüm YılıGörüntüle
10Coşkun Irmakd. 02 Şubat 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Faik Sabri Durand. 1882 - ö. 7 Mayıs 1943MeslekGörüntüle
12NİSÂRÎ, Hüseyin Nisârî Efendid. ? - ö. 1662-63/1664-65MeslekGörüntüle
13Coşkun Irmakd. 02 Şubat 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Faik Sabri Durand. 1882 - ö. 7 Mayıs 1943Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NİSÂRÎ, Hüseyin Nisârî Efendid. ? - ö. 1662-63/1664-65Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Coşkun Irmakd. 02 Şubat 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Faik Sabri Durand. 1882 - ö. 7 Mayıs 1943Madde AdıGörüntüle
18NİSÂRÎ, Hüseyin Nisârî Efendid. ? - ö. 1662-63/1664-65Madde AdıGörüntüle