ÂGÂH

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilgi bulunmayan Âgâh’ın, Yeni Türk Mecmuası’nda (No.37) M. Şakir Ülkütaşır’ın neşrettiği “Halk Edebiyatı” başlıklı şiirler arasında Âgâh namına kayıtlı bir koşmadan varlığı tespit edilebilmektedir. Kullandığı lisana bakılırsa şairin nihayet 18. asırda yaşadığı tahmin olunabilir (Ergun yty: 18-19). Âşığın tam olarak ne zaman ve nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri C. 1. yyy. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 10.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Kaldık bir acâyib derd ü elemde

Şunda gülmez viran kalbim sınıktır

Gönül mahzun karar kılmaz bir demde

Tâ ezelden kara bahtım yanıktır

İnim inim inlen tesellasına

Aşk demür lebleri müptelasına

Öyle bir düşmüşem aşk deryasına

Ne gönül mest olur ne de ayıktır

Âgâh derdin bilmez dâim bir tabib

Düşmedi gönülüm yâre münâsib

Bunca yazdım bozdum eyledim tertib

Çekmeli bu cevri bize layıktır

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 1. yyy. 19.