Âhî, Kapıcı-zâde Ahmed Âhî

(d. ?/? - ö. 1106?/1694))
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kapıcı-zâde olarak tanınan Âhî hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıdır. Padişah müezzinliği yaptı. Sicill-i Osmanî (Mehmed Süreyya 1996:145) vefat tarihini 1008/1599-1600) olarak göstermektedir. Esad Efendi (Oğraş 2001:58) de 1106 /1694'te sonra vefat ettiğini yazmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri-Kahraman, Seyit Ali (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. I. İstanbul: Tarih Vakfı Yay.

Oğraş, Rıza (hzl.)(2001). Esad Mehmet Efendi ve Bâğçe-i Safâ-Endûz’u. ekitap.kulturturizm. gov.tr. [erişim tarihi: 1.1.2014]

Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 21.07.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler