AHÎ SÂDIK, Mehemmed

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehemmed’dir. Kütahyalı zengin bir ailenin oğluydu. Konya Mevlevîhanesi’ne gidip Çelebi Muzafferüddîn (ö. 676/1277-78)’e bağlandı. Külah ve hırka giyerek Mevlevîliğe intisap etti. Mevlevîhânenin hamam külhanında çalıştırıldı. Ahî Sâdık’ın hayatı hakkındaki günümüze ulaşan bilgiler bunlarla sınırlı olup onun nerede vefat ettiği ve nereye gömüldüğü de belli değildir. Kaynaklarda eseri olup olmadığına dair de bir kayıt yoktur. Mevlânâ’yı övdüğü bir Türkçe kıtasına nazaran divan şiiri estetiğini yansıtma açısından orta seviyede bir şair görünümündedir. Farsça ârifâne şiirleri vardır.

Kaynakça

Alî Enver (1309). Semâ’-hâne-i Edeb. İstanbul.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (Hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. NİLGÜN AÇIK ÖNKAŞ
Yayın Tarihi: 08.08.2014
Güncelleme Tarihi: 05.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Men begulşen nedehem gulhan-i germâbe-i yâr

Tâ meyân-i men u û kerem bemâned her bâr

Dîde-i germ-âbe-i akseş dil-i pür gam-ı gulhan

Key tevânem ki şevem bâ dil u dîde bî-kâr

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu'arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 30.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAKKI, İsmail Hakkı Evliyâ-zâded. ? - ö. 1865Doğum YeriGörüntüle
2Müzeyyen Çelikd. 20 Eylül 1983 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HAYRANİ/İSMAİL, İsmail Uslud. 01.01.1933 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HAKKI, İsmail Hakkı Evliyâ-zâded. ? - ö. 1865Doğum YılıGörüntüle
5Müzeyyen Çelikd. 20 Eylül 1983 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HAYRANİ/İSMAİL, İsmail Uslud. 01.01.1933 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HAKKI, İsmail Hakkı Evliyâ-zâded. ? - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
8Müzeyyen Çelikd. 20 Eylül 1983 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HAYRANİ/İSMAİL, İsmail Uslud. 01.01.1933 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HAKKI, İsmail Hakkı Evliyâ-zâded. ? - ö. 1865Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Müzeyyen Çelikd. 20 Eylül 1983 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HAYRANİ/İSMAİL, İsmail Uslud. 01.01.1933 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HAKKI, İsmail Hakkı Evliyâ-zâded. ? - ö. 1865Madde AdıGörüntüle
14Müzeyyen Çelikd. 20 Eylül 1983 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15HAYRANİ/İSMAİL, İsmail Uslud. 01.01.1933 - ö. ?Madde AdıGörüntüle