AHÎ SÂDIK, Mehemmed

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehemmed’dir. Kütahyalı zengin bir ailenin oğluydu. Konya Mevlevîhanesi’ne gidip Çelebi Muzafferüddîn (ö. 676/1277-78)’e bağlandı. Külah ve hırka giyerek Mevlevîliğe intisap etti. Mevlevîhânenin hamam külhanında çalıştırıldı. Ahî Sâdık’ın hayatı hakkındaki günümüze ulaşan bilgiler bunlarla sınırlı olup onun nerede vefat ettiği ve nereye gömüldüğü de belli değildir. Kaynaklarda eseri olup olmadığına dair de bir kayıt yoktur. Mevlânâ’yı övdüğü bir Türkçe kıtasına nazaran divan şiiri estetiğini yansıtma açısından orta seviyede bir şair görünümündedir. Farsça ârifâne şiirleri vardır.

Kaynakça

Alî Enver (1309). Semâ’-hâne-i Edeb. İstanbul.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (Hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. NİLGÜN AÇIK ÖNKAŞ
Yayın Tarihi: 08.08.2014
Güncelleme Tarihi: 05.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Men begulşen nedehem gulhan-i germâbe-i yâr

Tâ meyân-i men u û kerem bemâned her bâr

Dîde-i germ-âbe-i akseş dil-i pür gam-ı gulhan

Key tevânem ki şevem bâ dil u dîde bî-kâr

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu'arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 30.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SIRRI, Kütahyalıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2VEHBÎ/VASLÎ/CÂNÎ, Ali Vehbî Efendid. ? - ö. 1868Doğum YeriGörüntüle
3ABDURRAHMAN FEVZÎ EFENDİ, Kütahyalıd. 1802 - ö. 1864Doğum YeriGörüntüle
4SIRRI, Kütahyalıd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5VEHBÎ/VASLÎ/CÂNÎ, Ali Vehbî Efendid. ? - ö. 1868Doğum YılıGörüntüle
6ABDURRAHMAN FEVZÎ EFENDİ, Kütahyalıd. 1802 - ö. 1864Doğum YılıGörüntüle
7SIRRI, Kütahyalıd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8VEHBÎ/VASLÎ/CÂNÎ, Ali Vehbî Efendid. ? - ö. 1868Ölüm YılıGörüntüle
9ABDURRAHMAN FEVZÎ EFENDİ, Kütahyalıd. 1802 - ö. 1864Ölüm YılıGörüntüle
10SIRRI, Kütahyalıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11VEHBÎ/VASLÎ/CÂNÎ, Ali Vehbî Efendid. ? - ö. 1868Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ABDURRAHMAN FEVZÎ EFENDİ, Kütahyalıd. 1802 - ö. 1864Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SIRRI, Kütahyalıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14VEHBÎ/VASLÎ/CÂNÎ, Ali Vehbî Efendid. ? - ö. 1868Madde AdıGörüntüle
15ABDURRAHMAN FEVZÎ EFENDİ, Kütahyalıd. 1802 - ö. 1864Madde AdıGörüntüle