AHMED HAMDÎ, Harputî

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
şair
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sağmanlızade Ahmed Hamdî, bir binbaşının oğludur. Zeki ve hassas olduğu belirtilen şair, genç yaşta hastalanıp şuurunu yitirerek hayata gözlerini kapamıştır.

Hasta iken de şiir yazdığı bilinen edibin eserlerine Hazîne-i Fünûn dergisinin çeşitli sayılarında tesadüf etmek mümkündür.

Kaynakça

Hazîne-i Fünûn (1312). 4. Yıl. (15): 220.

Sunguroğlu, İshak (1959). Harput Yollarında. C. 2. İstanbul: Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. NEŞE DEMİRCİ
Yayın Tarihi: 13.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Bir Manzume

Hevâda yok eser-i iğbirâr-ı ebr-i bahâr.

Zemîni âb-ı revân etmiş âb-gîne-i sarây.

Çemen kenârını bu subh ki edinmiş cây.

Elinde sâz-ı muhabbet, dilinde vasf-ı nigâr.

Bakar o âleme bir, neş’e-yâb olur bağırır

Zemîni taze gazeller okur çalar çağırır.

O pür-sürûr benim

***

Alessabâh cihân sanki makber olmuştur.

Neden bu samt u sükûn ah çıkmıyor bir ses.

Aceb hezâr da mı etmiyor nevâya heves.

Niçin döküldü bu verd n’olmuştur?

Fakat nedir gelen âya? Derin, derin bir ses

Zâif o mertebe kim cismi, gayet ince nefes.

O hasta mûr benim.

***

Hevâ, garîb gönüller gibi enîs-i keder,

Semâ, esîr-i muhabbet gibi sirişk-efşân,

Zemîn-i tîre, dumanlarla sanki bir zindân,

Hazîz-i ye’s ü elemde figân u nâliş eder.

Firâş-ı mihnete yatmış elîm bir hasta

Zebânı beste, dil nâle sâzı işkeste

O bî-huzûr benim. 

(Hazîne-i Fünûn (1312). 4. Yıl. (15): 220.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ruhsar Belend. 1949 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NİMRİ DEDE/DEDE/NİMRİ, İsmail Dehmend. 1909 - ö. 18.10.1986Doğum YeriGörüntüle
3Mehmet Madend. 06 Şubat 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ruhsar Belend. 1949 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NİMRİ DEDE/DEDE/NİMRİ, İsmail Dehmend. 1909 - ö. 18.10.1986Doğum YılıGörüntüle
6Mehmet Madend. 06 Şubat 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ruhsar Belend. 1949 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NİMRİ DEDE/DEDE/NİMRİ, İsmail Dehmend. 1909 - ö. 18.10.1986Ölüm YılıGörüntüle
9Mehmet Madend. 06 Şubat 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ruhsar Belend. 1949 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NİMRİ DEDE/DEDE/NİMRİ, İsmail Dehmend. 1909 - ö. 18.10.1986Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Mehmet Madend. 06 Şubat 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Ruhsar Belend. 1949 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14NİMRİ DEDE/DEDE/NİMRİ, İsmail Dehmend. 1909 - ö. 18.10.1986Madde AdıGörüntüle
15Mehmet Madend. 06 Şubat 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle