AHMED HAMDİ, Şirvânî

(d. ?/? - ö. 1308/1890)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şirvan'da doğdu. İstanbul'a geldi ve öğrenimini burada tamamladı. Çeşitli memurluklarda bulundu. Mülgâ Teftiş ve Mu'âyene Heyeti reisliği görevini yaptı. 1890'da İstanbul'da öldü, Eyüp Sultan'da medfundur.

Eserleri şunlardır:

1. Coğrafya-i Tabî'î: 1340 yılında İstanbul'da basılmıştır.

2. Hindistan ve Svat ve Afganistan Seyahatnâmesi: 1300 yılında İstanbul'da basılmıştır.

3. Hulâsatü'l-Ferâ'iz fî Halli'l-Gavâmız: 1291 yılında İstanbul'da basılmıştır.

4. Kavâ'id-i Selîmiyye: 1299 yılında İstanbul'da basılmıştır.

5. Makâletü'l-Urefâ fî Mesâ'ili'l-Hükemâ: 1285 yılında İstanbul'da basılmıştır.

6. Medhal-i İnşâ: 1299 yılında İstanbul'da basılmıştır.

7. Nesâyih-i Şübbân: 1298 yılında İstanbul'da basılmıştır.

8. Suverü'l-Kevâkib: 1284 yılında İstanbul'da basılmıştır.

9. Tercüme-i Makâmât-ı Harîri: 1290 yılında İstanbul'da basılmıştır. 2 cilttir.

10. Teshîlü'l-Arûz Ve'l-Kavâfî Ve'l-Bedâyî: 1289 yılında İstanbul'da basılmıştır.

11. Türkçe Muhtasar Mantık: 1299 yılında İstanbul'da basılmıştır.

12. Usûl-i Coğrafya-i Kebîr: 1292 yılında İstanbul'da basılmıştır.

13. Usûl-i Coğrafya-i Sagîr: 1288 yılında İstanbul'da basılmıştır.

14. Usûl-i Coğrafya: 1283 yılında İstanbul'da basılmıştır.

15. Usûl-i Fıkıh: 1327 yılında İstanbul'da basılmıştır.

Bursalı Mehmed Tahir Osmanlı Müellifleri'nde (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 246) adlarını vermemekle beraber yukarıdakilerden başka eserleri olduğunu da bildiriyor. Üç dilde nazım ve nesir yazmaya yeteneği vardı. Molla Câmî'nin Na't-ı Nebevî'sini tahmis etti. Şiirlerinden çok mensur eserleriyle şöhret kazanmıştır. Özellikle Teshîlü'l-Arûz Ve'l-Kavâfî Ve'l-Bedâyî adlı eseri o dönem mekteplerinde okutulmuş ve beğeni kazanmıştır. Bu eserdeki seçilen örnekler Arap, Fars ve Türk edebiyatındandır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). "Ahmed Hamdi Şirvânî". C. I. İstanbul: Dergah Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HASIRÎ, Hasırî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KADRÎ, Kadrî Beyd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KURBANİ MİRZABAĞI OĞLU AHMEDOVd. 1934 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HASIRÎ, Hasırî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KADRÎ, Kadrî Beyd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6KURBANİ MİRZABAĞI OĞLU AHMEDOVd. 1934 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HASIRÎ, Hasırî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8KADRÎ, Kadrî Beyd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9KURBANİ MİRZABAĞI OĞLU AHMEDOVd. 1934 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HASIRÎ, Hasırî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11KADRÎ, Kadrî Beyd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12KURBANİ MİRZABAĞI OĞLU AHMEDOVd. 1934 - ö. ?MeslekGörüntüle
13HASIRÎ, Hasırî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KADRÎ, Kadrî Beyd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KURBANİ MİRZABAĞI OĞLU AHMEDOVd. 1934 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HASIRÎ, Hasırî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17KADRÎ, Kadrî Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18KURBANİ MİRZABAĞI OĞLU AHMEDOVd. 1934 - ö. ?Madde AdıGörüntüle