AHMED, Seyrek-zâde Şemseddin Ahmed Efendi

(d. 941/1534/1535 - ö. 974/1566/1567)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Seyrek Muhyiddin Efendi’nin oğludur. 941 / 1534-1535 yılında doğdu. Arap Çelebi, Kadı-zâde Efendi’den eğitim aldı. Taşköprî-zâde’den mülazım oldu. 960/ 1552-1553 yılında Bursa Ahmed Paşa Medresesi’ne müderris olarak atandı. Bu arada hacca gitti. 968/ 1560-1561 yılında Kapluca Medresesi müderrisi oldu. Eşinin vefatı üzerine tekrar hac niyetiyle Kahire’ye gitti. 974/ 1566-1567 tarihinde bazı hastalıklara yakalandı ve Kabe’ye vardığı anda vefat etti. Medine’ye defnedildi. Bazı yazıları ve Türkçe şiirleri vardır.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Nevizâde Atâyi. Hadâiku’l-Hakayık fî Tekmileti’ş-Şakâyık. İstanbul: Çağrı Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 30.12.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler