AHMEDOĞLU

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilgi olmayan Ahmedoğlu’nun varlığı, Şükrü Elçin’in “Viyana Mecmuası ve 14-16. Asırlarda Yaşamış Halk Şairleri” adlı çalışmasında, Ahmedoğlu mahlaslı bir şiirden bilinmektedir (1997: 76). Viyana Millî Kütüphanesi yazmaları arasında (A.f. 437) numarada kayıtlı, nesihle kaleme alınmış H. 997/M. 1588 tarihli mecmuada, Türk halk şiiri tarihi bakımından büyük bir değer taşımaktadır. Çoğunlukla bugüne kadar adlarını bilinmeyen 16. asır halk şairlerinin şiirlerini ihtiva eden bu mecmua birçoğunun Bektaşi ve bazılarının Rumelili olduğu anlaşılan bu şairlerin bugüne kadar yapılmış yayınlardaki eksik ve yanlışları da dikkate alarak bütün metinlerini Elçin, tarihle perçinlemek düşüncesi ile aynen vermektedir (1997: 76). 

Kaynakça

Elçin, Şükrü (1997). Halk Edebiyatı Araştırmaları I. Ankara: Akçağ Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Varsağı

Bere bir yiğit gurbetlıga

Düşer elden ele gider

Yâ elinden hata çıkar

Yâ halkın dilinden gider

Görür misün şol aruyı

Zâri getürür sürüyi

Ururlar tütsi boruyı

İniler balından gider

Ya bak a gör şol hazanı

İklim iklim el gezeni

Bozulur bağlar düzeni

Kırulur dalından gider

Ala Tuna’dan geçülür

Altun kadehden içülür

Kırmızı güller açılur

Bülbül de gülünden gider

Yüksek yerde doğar ço-gaç

Dağlar başı geyer yeşil tac

Alçaklara düşen ağaç

Dağların selinden gider

Ahmedoğlu neler gördün

Niçe demler mihnet sürdün

İşin gör kim vasla irdün

Çarh döner elinden gider 

Elçin, Şükrü (1997). Halk Edebiyatı Araştırmaları I. Ankara: Akçağ Yay. 81.