ALİ, Bursalı

(d. ?/? - ö. 1219/1804)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Ali hakkında Sadettin Nüzhet Ergun, 19. yüzyıl başlarında yaşayan âşıklardan olduğunu söyler. "Cezzar Ahmet Paşaya Övgü" isimli şiiriyle bilinen Ali'nin H. 219/ M. 1804'te vefat ettiği belirtilmektedir (Ergun yty: 408). Ali'nin Osmanlı Devleti vezirlerinden olan Cezzar Ahmet Paşa (1708?-1804)'ya yazdığı şiirden Cezzar Ahmed Paşa komutasında savaşan askerlerden biri olduğu düşünülebilir. Âşığın elde bu şiirden başka bir eseri bulunmamaktadır.

Kaynakça

Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şairleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay.

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri 1. yyy. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Cezzar Ahmet Paşa’ya Övgü

Evvel salı günü meşveret oldu

Çarşamba günü döğüş kuruldu

Aslan gibi taburlara sarıldı

Vurun keleşlerim, der, Ahmed Paşa

“Şevketlü Hünkârım edesin nazar”

“Dünya düşman olsa eylemem hazer”

“Yedi haccım vardır, mahlâsım Cezzar”

Vezirler içinde zor Ahmed Paşa

Yetmiş bin dalkılıç eylemiş hazır

Açılmış cennetler, bize muntazır

İmdada yetişir Hazret-i Hızır

Vurun koçaklarım, der, Ahmed Paşa

Altmış beş gün gece gündüz savaştı

Gidi kâfir din-i İslâma karıştı

Melekler çığrışıp imdat erişti

Döğün hem döğüşün, der, Ahmed Paşa

Topun sadasından doldu felekler

Havfa düşüp bahre kaçtı semekler

Elvan elvan yaptırdığım çelenkler

Size müstehaktır, der, Ahmed Paşa

“Vezir içinde bulamadım vezir”

“Mâruftur bu kâfir, hem olur rezil”

“Malımı, canımı etmiştim bezil”

Dinimin uğruna, der, Ahmed Paşa

Cennetler kapısı bu gün açıldı

Şehitlere türlü hulle biçildi

Önünce Yeniçeriler seçildi

Bu gayret günüdür, der, Ahmed Paşa

Kılıncın darbından kan ağlar Firenk

Ömründe görmemiş böyle bir âhenk

Cezzar, der, söylensin ettiğimiz cenk

Bilmeyenler duysun, der, Ahmed Paşa

Cümle din adûsu olunca deli

Şüphemiz kalmadı velîsin velî

Cezzar’ı medheder Bursalı Ali

Vezirler içinde koç, Ahmed Paşa

Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şairleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay. 201-202.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nevzat Çalıkuşud. 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2B‘İS, Kasab-zâde Ahmed Bâ‘is Efendid. ? - ö. 1800-1801Doğum YeriGörüntüle
3Yeşim Armutakd. 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Nevzat Çalıkuşud. 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5B‘İS, Kasab-zâde Ahmed Bâ‘is Efendid. ? - ö. 1800-1801Doğum YılıGörüntüle
6Yeşim Armutakd. 1970 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Nevzat Çalıkuşud. 1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8B‘İS, Kasab-zâde Ahmed Bâ‘is Efendid. ? - ö. 1800-1801Ölüm YılıGörüntüle
9Yeşim Armutakd. 1970 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Nevzat Çalıkuşud. 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11B‘İS, Kasab-zâde Ahmed Bâ‘is Efendid. ? - ö. 1800-1801Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Yeşim Armutakd. 1970 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Nevzat Çalıkuşud. 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14B‘İS, Kasab-zâde Ahmed Bâ‘is Efendid. ? - ö. 1800-1801Madde AdıGörüntüle
15Yeşim Armutakd. 1970 - ö. ?Madde AdıGörüntüle