ALİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 

Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Fahri Bilge'nin derlemeleri sayesinde kendisinden haberdâr olduğumuz Âşık Ali, bir Türkmen aşireti olan Cerid'in en eski âşıklarından biri olarak kabul edilir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin ortaya çıkmasından sonra (XII. yüzyılda) yaşadığı düşünülmektedir (Çapraz 2014: 61).

Kaynakça

Çapraz, Erhan (2014). Fahri Bilge Derlemeleri, Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri. Kayseri: Talas Belediyesi Kültür Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMRAH TUNÇ
Yayın Tarihi: 10.02.2015
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Aşağıdan sehil evi geldi mi

Cerid geldi eski yurda döndü mü

Altı arap atlı eli cidalı

Çalkandı da Ala Bel'e kondu mu

Biz de çekerdik evvel ezelden

Deli gönül vaz gelmiyor güzelden

Arabınan düşmandık ezelden

Barıştıktan soğra döğüş oldu mu 

Kolda götürürler yavru bazları

Ötüşüyor ördeğinen kazları

Al yeşil geyinmiş Türkmen kızları

Sehilledin mah yüzlerin soldu mu 

Merdlere de Âşık Ali'm merdlere

Del' gönül gene uğradın derdlere

Ala karlı mol sünbüllü yurdlara

Seleser Cerid'i geldi kondu mu 

Çapraz, Erhan (2014). Fahri Bilge Derlemeleri, Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri. Kayseri: Talas Belediyesi Kültür Yay. 236.