ÂLÎ, Reis-zâde İlyas Âlî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Urla’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler son derece sınırlıdır. Asıl adı İlyas’tır. Re’îs-zâde sanıyla tanınan Âlî, II. Selim (1566-1574)’in hocası olan Atâ Efendi’nin hizmetinde iken vefat etti.

Herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir. Hasan Çelebi, Âlî’nin şiirlerinin boş olmadığını ifade eder (Eyduran 2009: 27).

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 1. İstanbul.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim Tarihi: 01.02.2014].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 27.06.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Sanman cefâ-yı yâre tahammül durur hüner

Ber-dâr olmadur dil-i Mansûr-veş asıl

 ***

Hûrşîd gibi gerçi ki hüsnün kemâlde

Ey âftâb-çehre zevâlünde öyledür 

(Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 01.02.2014]. 27.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEYHÎ, Şeyhî Mehmed Efendi b. Mahmud Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞEYHÎ, Şeyhî Mehmed Efendi b. Mahmud Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
3ŞEYHÎ, Şeyhî Mehmed Efendi b. Mahmud Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
4ŞEYHÎ, Şeyhî Mehmed Efendi b. Mahmud Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5ŞEYHÎ, Şeyhî Mehmed Efendi b. Mahmud Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle