ALÎ ŞEHBÂZ EFENDİ, Kayserili

(d. ?/? - ö. 1316/1898)
divan şairi ve nasir
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kayseri'de doğdu. Aslında Ermeni'dir. Öğrenim gördüğü sırada okuduğu eserlerden etkilenerek Müslüman olmuştur. İlk tahsilini memleketi olan Kayseri'de yapmış, sonra İstanbul'da ve Avrupa'da tamamlamıştır. İstanbul'a dönünce Mekteb-i Mülkiye ve Mekteb-i Hukûk'ta hukûk-ı düvel ve ticaret öğretmenlikleri yaptı. Aynı zamanda Mahkeme-i Temyîz'de üye olarak görev yapmaktaydı. 1316/1898 yılında İstanbul'da vefat etti ve Rumeli Hisarı Kabristanı'na defnedildi. Osmanlı Müellifleri'ne göre (Bursalı Mehmed Tâhir 1333: 333) eserleri şunlardır:

1. Hukûk-ı Ticâret: İstanbul'da 1314/1896 senesinde 491 sayfa ve taşbaskı olarak İstanbul'da basılmıştır.

2. Kânûn-nâme-i Ticâret: Beş baskısı yapılmıştır. İlk baskısı 1265/1849 senesinde 75 sayfa olarak; son baskısı da Kânûn-nâme-i Ticâret, Kânûn-nâme-i Hümâyûn-ı Ticâret-i Bahriyye, Kânûn-nâme-i Ticâret Zeyli adlı üç eserin birleştirilmesi şekliyle 324 sayfa hâlinde tarihsiz olarak İstanbul'da yapılmıştır.

3. Mufassal Hukûk-ı Düvel: İki cilt hâlindedir. Birinci cilt 624 sayfa halinde 1324/1906 senesinde; ikinci cilt ise 562 sayfa hâlinde 1325/1907 senesinde İstanbul'da basılmıştır.

4. Nazariyyât-ı Usûl-i Muhâkemât-ı Cezâ'iyye: 1308/1890 yılında taşbaskı ve 542 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır.

5. Usûl-i Cezâ'iyye: İstanbul'da 1310/1892 yılında 320 sayfa hâlinde basılmıştır.

6. Usûl-i Cezâ'iyye Nazariyyâtı: 1331/1913 yılında 461 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır.

Ali Şehbâz, Osmanlı Müellifleri'ne göre ilm-i hukukun muhtelif şubelerinde ihtisas kazanmış önemli bir devlet adamıdır. En önemli eseri şer'î hükümler ile Avrupa hükümlerini mukayese ederek Fransızca ve Türkçe telif ettiği devletler hukukuna ait değerli eserdir (Bursalı Mehmed Tâhir 1333: 333).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEKİR SIDKI SAYARd. 1888 - ö. 1937Doğum YeriGörüntüle
2ALİ FERDÎ EFENDİ, Arayıcı-zâde Bekir Bin Ali Ferdî-i Kayserid. ? - ö. 1715Doğum YeriGörüntüle
3SOMUNCU BABAd. ? - ö. 20.09.1412Doğum YeriGörüntüle
4BEKİR SIDKI SAYARd. 1888 - ö. 1937Doğum YılıGörüntüle
5ALİ FERDÎ EFENDİ, Arayıcı-zâde Bekir Bin Ali Ferdî-i Kayserid. ? - ö. 1715Doğum YılıGörüntüle
6SOMUNCU BABAd. ? - ö. 20.09.1412Doğum YılıGörüntüle
7BEKİR SIDKI SAYARd. 1888 - ö. 1937Ölüm YılıGörüntüle
8ALİ FERDÎ EFENDİ, Arayıcı-zâde Bekir Bin Ali Ferdî-i Kayserid. ? - ö. 1715Ölüm YılıGörüntüle
9SOMUNCU BABAd. ? - ö. 20.09.1412Ölüm YılıGörüntüle
10BEKİR SIDKI SAYARd. 1888 - ö. 1937MeslekGörüntüle
11ALİ FERDÎ EFENDİ, Arayıcı-zâde Bekir Bin Ali Ferdî-i Kayserid. ? - ö. 1715MeslekGörüntüle
12SOMUNCU BABAd. ? - ö. 20.09.1412MeslekGörüntüle
13BEKİR SIDKI SAYARd. 1888 - ö. 1937Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ALİ FERDÎ EFENDİ, Arayıcı-zâde Bekir Bin Ali Ferdî-i Kayserid. ? - ö. 1715Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SOMUNCU BABAd. ? - ö. 20.09.1412Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BEKİR SIDKI SAYARd. 1888 - ö. 1937Madde AdıGörüntüle
17ALİ FERDÎ EFENDİ, Arayıcı-zâde Bekir Bin Ali Ferdî-i Kayserid. ? - ö. 1715Madde AdıGörüntüle
18SOMUNCU BABAd. ? - ö. 20.09.1412Madde AdıGörüntüle