ALÎ ŞEHBÂZ EFENDİ, Kayserili

(d. ?/? - ö. 1316/1898)
divan şairi ve nasir
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kayseri'de doğdu. Aslında Ermeni'dir. Öğrenim gördüğü sırada okuduğu eserlerden etkilenerek Müslüman olmuştur. İlk tahsilini memleketi olan Kayseri'de yapmış, sonra İstanbul'da ve Avrupa'da tamamlamıştır. İstanbul'a dönünce Mekteb-i Mülkiye ve Mekteb-i Hukûk'ta hukûk-ı düvel ve ticaret öğretmenlikleri yaptı. Aynı zamanda Mahkeme-i Temyîz'de üye olarak görev yapmaktaydı. 1316/1898 yılında İstanbul'da vefat etti ve Rumeli Hisarı Kabristanı'na defnedildi. Osmanlı Müellifleri'ne göre (Bursalı Mehmed Tâhir 1333: 333) eserleri şunlardır:

1. Hukûk-ı Ticâret: İstanbul'da 1314/1896 senesinde 491 sayfa ve taşbaskı olarak İstanbul'da basılmıştır.

2. Kânûn-nâme-i Ticâret: Beş baskısı yapılmıştır. İlk baskısı 1265/1849 senesinde 75 sayfa olarak; son baskısı da Kânûn-nâme-i Ticâret, Kânûn-nâme-i Hümâyûn-ı Ticâret-i Bahriyye, Kânûn-nâme-i Ticâret Zeyli adlı üç eserin birleştirilmesi şekliyle 324 sayfa hâlinde tarihsiz olarak İstanbul'da yapılmıştır.

3. Mufassal Hukûk-ı Düvel: İki cilt hâlindedir. Birinci cilt 624 sayfa halinde 1324/1906 senesinde; ikinci cilt ise 562 sayfa hâlinde 1325/1907 senesinde İstanbul'da basılmıştır.

4. Nazariyyât-ı Usûl-i Muhâkemât-ı Cezâ'iyye: 1308/1890 yılında taşbaskı ve 542 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır.

5. Usûl-i Cezâ'iyye: İstanbul'da 1310/1892 yılında 320 sayfa hâlinde basılmıştır.

6. Usûl-i Cezâ'iyye Nazariyyâtı: 1331/1913 yılında 461 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır.

Ali Şehbâz, Osmanlı Müellifleri'ne göre ilm-i hukukun muhtelif şubelerinde ihtisas kazanmış önemli bir devlet adamıdır. En önemli eseri şer'î hükümler ile Avrupa hükümlerini mukayese ederek Fransızca ve Türkçe telif ettiği devletler hukukuna ait değerli eserdir (Bursalı Mehmed Tâhir 1333: 333).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Osman Selim Kocahanoğlud. 21 Temmuz 1944 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ahmet Remzi Akyürekd. 1872 - ö. 6 Kasım 1944Doğum YeriGörüntüle
3REFÎKd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Osman Selim Kocahanoğlud. 21 Temmuz 1944 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Ahmet Remzi Akyürekd. 1872 - ö. 6 Kasım 1944Doğum YılıGörüntüle
6REFÎKd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Osman Selim Kocahanoğlud. 21 Temmuz 1944 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Ahmet Remzi Akyürekd. 1872 - ö. 6 Kasım 1944Ölüm YılıGörüntüle
9REFÎKd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Osman Selim Kocahanoğlud. 21 Temmuz 1944 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Ahmet Remzi Akyürekd. 1872 - ö. 6 Kasım 1944MeslekGörüntüle
12REFÎKd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Osman Selim Kocahanoğlud. 21 Temmuz 1944 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ahmet Remzi Akyürekd. 1872 - ö. 6 Kasım 1944Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15REFÎKd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Osman Selim Kocahanoğlud. 21 Temmuz 1944 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Ahmet Remzi Akyürekd. 1872 - ö. 6 Kasım 1944Madde AdıGörüntüle
18REFÎKd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle