ALÎ ŞEHBÂZ EFENDİ, Kayserili

(d. ?/? - ö. 1316/1898)
divan şairi ve nasir
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kayseri'de doğdu. Aslında Ermeni'dir. Öğrenim gördüğü sırada okuduğu eserlerden etkilenerek Müslüman olmuştur. İlk tahsilini memleketi olan Kayseri'de yapmış, sonra İstanbul'da ve Avrupa'da tamamlamıştır. İstanbul'a dönünce Mekteb-i Mülkiye ve Mekteb-i Hukûk'ta hukûk-ı düvel ve ticaret öğretmenlikleri yaptı. Aynı zamanda Mahkeme-i Temyîz'de üye olarak görev yapmaktaydı. 1316/1898 yılında İstanbul'da vefat etti ve Rumeli Hisarı Kabristanı'na defnedildi. Osmanlı Müellifleri'ne göre (Bursalı Mehmed Tâhir 1333: 333) eserleri şunlardır:

1. Hukûk-ı Ticâret: İstanbul'da 1314/1896 senesinde 491 sayfa ve taşbaskı olarak İstanbul'da basılmıştır.

2. Kânûn-nâme-i Ticâret: Beş baskısı yapılmıştır. İlk baskısı 1265/1849 senesinde 75 sayfa olarak; son baskısı da Kânûn-nâme-i Ticâret, Kânûn-nâme-i Hümâyûn-ı Ticâret-i Bahriyye, Kânûn-nâme-i Ticâret Zeyli adlı üç eserin birleştirilmesi şekliyle 324 sayfa hâlinde tarihsiz olarak İstanbul'da yapılmıştır.

3. Mufassal Hukûk-ı Düvel: İki cilt hâlindedir. Birinci cilt 624 sayfa halinde 1324/1906 senesinde; ikinci cilt ise 562 sayfa hâlinde 1325/1907 senesinde İstanbul'da basılmıştır.

4. Nazariyyât-ı Usûl-i Muhâkemât-ı Cezâ'iyye: 1308/1890 yılında taşbaskı ve 542 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır.

5. Usûl-i Cezâ'iyye: İstanbul'da 1310/1892 yılında 320 sayfa hâlinde basılmıştır.

6. Usûl-i Cezâ'iyye Nazariyyâtı: 1331/1913 yılında 461 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır.

Ali Şehbâz, Osmanlı Müellifleri'ne göre ilm-i hukukun muhtelif şubelerinde ihtisas kazanmış önemli bir devlet adamıdır. En önemli eseri şer'î hükümler ile Avrupa hükümlerini mukayese ederek Fransızca ve Türkçe telif ettiği devletler hukukuna ait değerli eserdir (Bursalı Mehmed Tâhir 1333: 333).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Bülent Özcand. 25 Şubat 1973 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2DELİ AZİZ, Velioğlud. ? - ö. 1868-1869Doğum YeriGörüntüle
3RÜŞDÎ, Doktor Mehmed Rüşdî Beyd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4Bülent Özcand. 25 Şubat 1973 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5DELİ AZİZ, Velioğlud. ? - ö. 1868-1869Doğum YılıGörüntüle
6RÜŞDÎ, Doktor Mehmed Rüşdî Beyd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7Bülent Özcand. 25 Şubat 1973 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8DELİ AZİZ, Velioğlud. ? - ö. 1868-1869Ölüm YılıGörüntüle
9RÜŞDÎ, Doktor Mehmed Rüşdî Beyd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10Bülent Özcand. 25 Şubat 1973 - ö. ?MeslekGörüntüle
11DELİ AZİZ, Velioğlud. ? - ö. 1868-1869MeslekGörüntüle
12RÜŞDÎ, Doktor Mehmed Rüşdî Beyd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13Bülent Özcand. 25 Şubat 1973 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DELİ AZİZ, Velioğlud. ? - ö. 1868-1869Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÜŞDÎ, Doktor Mehmed Rüşdî Beyd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Bülent Özcand. 25 Şubat 1973 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17DELİ AZİZ, Velioğlud. ? - ö. 1868-1869Madde AdıGörüntüle
18RÜŞDÎ, Doktor Mehmed Rüşdî Beyd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle