ÂLİM, Derviş Âlim

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Alimcan Yatağanoğlu'nun Dedemin Cöngünden adlı eserinden Âlim’in varlığı tespit edilebilmektedir. Çoğu 19. asır şairlerinden olan ve Alevi- Bektaşi neş'esiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte adı geçen Derviş Âlim'in de 19. asırda yaşamış olabileceği söylenebilir. Cöngün Türkçeye aktarımında bazı yanlışlıklar dikkati çeker. Yatağanoğlu, âşığın Âlim ve Derviş Âlim mahlaslı üç nefesine yer verir. Âşığın ne zaman ve nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. 

Kaynakça

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 10.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Sabahtan gülşeni seyir eyledim

Sabahın seherinde doğan Ali’dir

(Men Ali’yi Muhammed’den seyreyledim.)

Ol İmam Hasan Hüseyin Ali’dir

 

Bendeleri şaha doğru gittiler

Güvercin şahine gülşen tuttular

Anda imamlara yardım ettiler

Bozulan Mervan’dır bozan Ali’dir

 

Gökten nida geldi Ali’ye indi

İndi de Ali’nin koluna kondu

Zülfikar kuşandı düldüle bindi

Kâfirlerin kökün kıran Ali’dir

 

Alim eydür kendi kendin yuyan

Yuyup kefenleyip tabuta koyan

Yüklemiş devesin şah arzulayan

Hak ile hak olup giden Ali’dir

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 220.

 

Nefes

Doluyu içince (…)sırdan

Yerin altında yedi gün gezdim

Cehennemde kalla kuyusun kazdım

Kılavuzum Şah-ı merdan Ali’dir

 

(…) doksan bin kanadın saydım

Karnına girince ciğerin gördüm

Cennetin duvarın bir iyice ördüm

Benim kılavuzum on ik’imamdır

 

Öküzden balıktan sudan aşağı

Deryanın altında uğradım pire

Aldılar dünyanın karar kıldığı yere

Kılavuzum şahı merdan Ali’dir

 

Bir feriştah beni çaldı havaya

Vardık sıracede durduk duaya

On ik’imamları sevmek canı sefaya

Benim kılavuzum on ik’imamdır

 

Deli gönül (sen) aşıka iman (olma)

Kerem Dedem bizi (sen) mahrum kılma

Derviş Alim gaibden gördüğü (söyleme)

Benim kılavuzum on ik’imamdır

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 222.