ANÂKÎ, Anâkî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Anâkî Efendi hakkında bilgi veren yegâne kaynak Mehmed Nâil Tumân’ın Tuhfe-i Nâilî’sidir. (Kurnaz-Tatçı 2001: 2994) Tuman, kaynak olarak da Mehmed Süreyyâ’nın Sicill-i Osmânî’sini göstermektedir. Ancak Sicill-i Osmânî’de yapılan ayrıntılı taramada Anâkî Efendi bahsine rastlanmadı. Bundan dolayı şairle alâkalı bilgiler Tuhfe-i Nâilî’de bildirilenler kadardır. Adı, doğum tarihi, ölüm tarihi ve nerede vefat ettiği bilinmemektedir. Eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli kazalarda kadı olarak görev yapmıştır. Sultan I. Ahmed döneminde (1603-1617) yaşadı. Şiirlerinde Anâkî mahlasını kullandı. Ayrıca eserleri hakkında da herhangi bir malûmat bulunmamaktadır . Kafzade Faizî'nin Zübdetü’l-Eşârı'ında bir beyti kayıtlıdır. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

 Kayabaşı, Bekir(1996). Kafzade Faizî'nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. Malatya:  İnönü Üniversitesi. 515.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 2994.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 29.03.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Meşhed-i uşşâka bak Anâkî her çökmiş mezâr

Pür-hatar bir râhdur nâmı Aden vâdîsidür

Bekir Kayabaşı (1996). Kafzade Faizî'nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi. Malatya 515