ANDELÎB

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

19. yüzyıla ait bir cönkte şiirine rastlandığından söz konusu yüzyılda yaşadığı düşülmektedir. Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır (Cunbur 1968: 194). Sadettin Nüzhet Ergun bir cönkte bir koşmasını bulup yayımlamıştır (Ergun yty: 496; Turan 2002: 398). Bu koşmadan varlığı tespit edilen âşık, şiirinde Andelîb mahlasını kullanmıştır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (1968). Başakların Sesi. Ankara: Poyraz Reklâm Yay. 

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty). Türk Şairleri.  C. 1. yyy. 

Turan, Fatma Ahsen (2002). "Andelib", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.1. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 398.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. SELCAN GÜRÇAYIR TEKE
Yayın Tarihi: 23.01.2015
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Merhamet kıl bre mürüvvet kânı
Derdimin dermânı sultanım meded
Bu güzellik sende hiç olmaz bâkî
Gönlümün destanı sultanım meded

Sevmekteyim seni ey kaşı keman
Sorar idim seni ben de bir zaman
Bulmadım sen gibi bir küçük fidan
Âşıklar ceyânı sultanım meded

Andelib gidermez dilden elemi
Hasretlere koydum garib serimi
Emanet eyledim Rahmân'a seni
Bülbülün figânı sultanım meded

Cunbur, Müjgân (1968). Başakların Sesi. Ankara: Poyraz Reklâm Yay. 194-195.