ANDELÎBÎ, Hafız Andelîbî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 İstanbul’da doğdu. Sultan III.Mehmed devri şairlerindendir. Hafız idi. Zâtî ile arkadaştı. Tatlı dilinden dolayı Andelîbî mahlasını kullandı. Buna rağmen Latîfî onu yabani bir kuş gibi burnunun dikine uçmakla ve bu durumda bülbüllükten eser kalmamakla eleştirir (Canım, 2001: 406). Şiire yetenekliydi ve vaktinin çoğunu yazıp silmekle geçirirdi. Hoşa giden ve sade dille yazılmış şiirleri vardır. Zâtî ile karşılıklı latifeleri vardır. Andelîbî, Zâtî’nin kulaklarının az işitmesini başına kakıp

Niçe bin söyleseler gûşuna girmez birisi
Dir gören anun içün Zâtî kulagun dögeyin

diyince, Zâtî de,

Andelîbî egerçi şâ’ir çok
Senden artugına kuşum dimezin

diyerek karşılığını verir (Sungurhan Eyduran, 2009:118).

 

Kaynakça

Aktan, Ali, vd. (hzl) (1995). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Sebil Yay.
Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latifî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nüzemâ. Ankara: AKM Yay.
İpekten, Haluk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu veTurgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.
Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ.C.2 . http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf. [erişim tarihi: 11.03.2014]
Şemseddin Sami (1996). Kamusu’l A’lâm. Ankara: Kaşgar Neşriyat.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Leylî-i zülfün gamiyle gönlümüz dîvânedür
Kıssâ-yı Mecnûn anun yanında bir efsânedür
*
Nice bir yazar bozarsun Andelîbî şi’rüni
Oda ursan yegdür anı çünki adamlar yakar
*
Ne safâ suffesi var gûşe-i meyhâne gibi
Ne musâhib bulınur bâde-i peymâne gibi

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latifî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nüzemâ . Ankara: AKM Yay. 406.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nuri Bilge Ceyland. 26 Ocak 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SIDKÎ, Hasırî-zâde Şeyh Süleymân Sıdkî Efendid. 1796 - ö. 1837Doğum YeriGörüntüle
3Özgür Göreçkid. 04 Nisan 1984 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Nuri Bilge Ceyland. 26 Ocak 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SIDKÎ, Hasırî-zâde Şeyh Süleymân Sıdkî Efendid. 1796 - ö. 1837Doğum YılıGörüntüle
6Özgür Göreçkid. 04 Nisan 1984 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Nuri Bilge Ceyland. 26 Ocak 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SIDKÎ, Hasırî-zâde Şeyh Süleymân Sıdkî Efendid. 1796 - ö. 1837Ölüm YılıGörüntüle
9Özgür Göreçkid. 04 Nisan 1984 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Nuri Bilge Ceyland. 26 Ocak 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
11SIDKÎ, Hasırî-zâde Şeyh Süleymân Sıdkî Efendid. 1796 - ö. 1837MeslekGörüntüle
12Özgür Göreçkid. 04 Nisan 1984 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Nuri Bilge Ceyland. 26 Ocak 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SIDKÎ, Hasırî-zâde Şeyh Süleymân Sıdkî Efendid. 1796 - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Özgür Göreçkid. 04 Nisan 1984 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nuri Bilge Ceyland. 26 Ocak 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SIDKÎ, Hasırî-zâde Şeyh Süleymân Sıdkî Efendid. 1796 - ö. 1837Madde AdıGörüntüle
18Özgür Göreçkid. 04 Nisan 1984 - ö. ?Madde AdıGörüntüle