ANDELÎBÎ, Hafız Andelîbî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 İstanbul’da doğdu. Sultan III.Mehmed devri şairlerindendir. Hafız idi. Zâtî ile arkadaştı. Tatlı dilinden dolayı Andelîbî mahlasını kullandı. Buna rağmen Latîfî onu yabani bir kuş gibi burnunun dikine uçmakla ve bu durumda bülbüllükten eser kalmamakla eleştirir (Canım, 2001: 406). Şiire yetenekliydi ve vaktinin çoğunu yazıp silmekle geçirirdi. Hoşa giden ve sade dille yazılmış şiirleri vardır. Zâtî ile karşılıklı latifeleri vardır. Andelîbî, Zâtî’nin kulaklarının az işitmesini başına kakıp

Niçe bin söyleseler gûşuna girmez birisi
Dir gören anun içün Zâtî kulagun dögeyin

diyince, Zâtî de,

Andelîbî egerçi şâ’ir çok
Senden artugına kuşum dimezin

diyerek karşılığını verir (Sungurhan Eyduran, 2009:118).

 

Kaynakça

Aktan, Ali, vd. (hzl) (1995). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Sebil Yay.
Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latifî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nüzemâ. Ankara: AKM Yay.
İpekten, Haluk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu veTurgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.
Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ.C.2 . http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf. [erişim tarihi: 11.03.2014]
Şemseddin Sami (1996). Kamusu’l A’lâm. Ankara: Kaşgar Neşriyat.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Leylî-i zülfün gamiyle gönlümüz dîvânedür
Kıssâ-yı Mecnûn anun yanında bir efsânedür
*
Nice bir yazar bozarsun Andelîbî şi’rüni
Oda ursan yegdür anı çünki adamlar yakar
*
Ne safâ suffesi var gûşe-i meyhâne gibi
Ne musâhib bulınur bâde-i peymâne gibi

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latifî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nüzemâ . Ankara: AKM Yay. 406.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NESÎB, Seyyid Mehmed (İkibayraklı-zâde)d. 1740-41 - ö. 30 Haziran 1790Doğum YeriGörüntüle
2MEHMED KEMÂLEDDÎN, Harîrî-zâded. 1850 - ö. 1881Doğum YeriGörüntüle
3VECDÎ, Abdülbâkîd. ? - ö. 3 Mayıs 1661Doğum YeriGörüntüle
4NESÎB, Seyyid Mehmed (İkibayraklı-zâde)d. 1740-41 - ö. 30 Haziran 1790Doğum YılıGörüntüle
5MEHMED KEMÂLEDDÎN, Harîrî-zâded. 1850 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
6VECDÎ, Abdülbâkîd. ? - ö. 3 Mayıs 1661Doğum YılıGörüntüle
7NESÎB, Seyyid Mehmed (İkibayraklı-zâde)d. 1740-41 - ö. 30 Haziran 1790Ölüm YılıGörüntüle
8MEHMED KEMÂLEDDÎN, Harîrî-zâded. 1850 - ö. 1881Ölüm YılıGörüntüle
9VECDÎ, Abdülbâkîd. ? - ö. 3 Mayıs 1661Ölüm YılıGörüntüle
10NESÎB, Seyyid Mehmed (İkibayraklı-zâde)d. 1740-41 - ö. 30 Haziran 1790MeslekGörüntüle
11MEHMED KEMÂLEDDÎN, Harîrî-zâded. 1850 - ö. 1881MeslekGörüntüle
12VECDÎ, Abdülbâkîd. ? - ö. 3 Mayıs 1661MeslekGörüntüle
13NESÎB, Seyyid Mehmed (İkibayraklı-zâde)d. 1740-41 - ö. 30 Haziran 1790Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEHMED KEMÂLEDDÎN, Harîrî-zâded. 1850 - ö. 1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VECDÎ, Abdülbâkîd. ? - ö. 3 Mayıs 1661Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NESÎB, Seyyid Mehmed (İkibayraklı-zâde)d. 1740-41 - ö. 30 Haziran 1790Madde AdıGörüntüle
17MEHMED KEMÂLEDDÎN, Harîrî-zâded. 1850 - ö. 1881Madde AdıGörüntüle
18VECDÎ, Abdülbâkîd. ? - ö. 3 Mayıs 1661Madde AdıGörüntüle