APTAL AYIK

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İbrahim Aczî Kendi’nin Türk Şairleri ve Âşıkları’nda (1. Risale) verdiği bilgiye göre Osmanlı devri halk şairlerinden olup Karamanlıdır. Yıldırım Bayezit zamanında (1389-1402) yaşayan meczup hâlde bir âşık olup Karaman beylerinin yanında Toroslarda gezmiştir. Diyar diyar dolaşarak âşıklarla buluşur, kahvelerde sazla konuşurmuş. Bu eşârı havi aşağıdaki iki parça türküsünü 1325/1908 senesinde İbrahim Aczî Kendi, Karaman’da nüfus memuru olduğu esnada Karaman idare-i evkat reisi Hadizade Mustafa Hoca’nın el yazma mecmuasından almıştır. Konusu aşk ve doğa olan türküden Aptal Ayık'ın "yörük" olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Kendi, İbrahim Aczî (yty). Türk Şairleri ve Âşıkları (1. Risale). Yusuf Ağa Kütüphanesi D NO 10470/1. 

Mecmua, Sahibi: Karaman idare-i evkat reisi Hadizade Mustafa Hoca’nın el yazma mecmuası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.12.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Türkü

Asi çay geçit verir geçersem

Yar elinden olu bade içersem

Takayım sazını servi dalına

Bu ellerden elime göçersem

 

Yersiz yurtsuz bu alemde gezerem

Her yayladan niçe dilek sezerem

Ahulardan niçe göz kaş yazarem

Meğger bu aşk ateşinden geçersem

 

İlimcedir deli gönül ilümce

Abdal Ayık söyler durmaz dilümce

Sultân bana bir gün izin verince

Kırık kanat dönen kelebeğim uçarsam

 

Yürük olam yaylaklarda dolaşam

Kuş olam ben oymakta ulaşam

Çeşme olam ben serilem ellerde

Koku olam gönüllere bulaşam

 

Kendi, İbrahim Aczî (yty). Türk Şairleri ve Âşıkları (1. Risale). Yusuf Ağa Kütüphanesi D NO 10470/1, 123.