ÂRİF ABDAL

(d. ?/? - ö. ?/?)
Tekke Şairi
(Tekke / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şiirlerinde Ârif Abdal mahlasını kullanan âşığın varlığı Sadettin Nüzhet Ergun’un Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri ve Turgut Koca’nın Bektaşi Nefesleri ve Şairleri adlı kitaplarında geçen nefesinden tespit edilebilmektedir. Ancak hayatı hakkında diğer kaynaklarda herhangi bir bilgi tespit edilememiştir. 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). Bektaşî Edebiyatı Antolojisi Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi. 

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri (13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar). İstanbul: Maarif Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 17.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Akar sular gibi aksun ağlasun

Sînesin dağlayıp yansun ağlasun

Ac susuz bu demde kansun

Ağlasun Senin âşıkların İmâm-ı Hüseyn

 

Şeb-i gamda bülbül gibi zâr eyle

Siyahlar bürünsün bu efkâr ile

Pür etsün eşkini hûn-i nâr ile

Senin muhiblerin İmâm-ı Hüseyn

 

Aşkını bilmeyen âşık uyansun

Mâteme girmeyen âteşe yansun

Deşt-i Kerbelâ’da kana boyansun

Senin dervişlerin İmâm-ı Hüseyin

 

Kerbelâ ibreti bir azîm ibret

Sad hezâr kâfire Yezîd’e lâ’net

Haşr olunca çeker hüzn ile gayret

Senin âşıkların İmâm-ı Hüseyn

 

Âşıklar çürüğün saklamasın mı

Derd ile ciğerin dağlamasın mı

Peygamber ağladı ağlamasın mı

Senin muhiblerin İmâm-ı Hüseyn

 

Kimi aşkın ile Mecnûn’a döner

Kimi zehri kendi özüne sunar

Mâh-ı mâtem içre odlara yanar

Senin dervişlerin İmâm-ı Hüseyn

 

Ârif Abdal eder günde bin âhı

Afv olur kalmaz hiç kılca günâhı

Arayanlar bulur Hazret-i Şâh’ı

Senin âşıkların İmâm-ı Hüseyn 

Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). Bektaşî Edebiyatı Antolojisi Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi. 338.