Ârif, Ali Efendi

(d. ?/? - ö. 1100/1688)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ârif Ali Efendi, Eskişehirlidir. Şeyhülislam Ankaravî Mehmed Efendi’den mülâzım olmuş, bazı medreselerde müderrislik yapmış, kırk akçelik medreseden mazul olduktan olduktan sonra Rumeli’de bazı kazalarda kadı olarak görev yapmıştır. 1110 /1688’de vefat etmiştir. Sicill-i Osmani’de Eskişehir kadılığı yaparken vefat ettiği kayıtlıdır (Mehmed Süreyya 1996: 310).

Şiirleri ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1985). Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdetü’lsi-Eş’âr. Gazi Üniversitesi Yay. 314.

Akbayar, Nuri ve Seyit Ali Kahraman (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî.  C. 1. İstanbul: Tarih Vakfı Yay. 310.

Ergün, Sadeddin (tarihsiz). Türk Şairleri. C. 1. 65.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ Sâlim Efendi. Ankara. AKM Yay. 480-481.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 602.

Müstakimzâde Süleymân Sadeddîn, Mecelletü’n-Nisâb fî’n-Neseb ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Efendi Bölümü. vr. 307b.

Özcan, Abdulkadir (hzl.)  (1989). Şakaik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri, Vekayiü’l-Fudalâ.  İstanbul: Çağrı Yay. 58.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Yayın Tarihi: 07.01.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler


Açıp sîb- i zenehdânın ki ey cânâ ne örtersin

Yemezler bâg-ı hüsnün mîvesin cânâ ne örtersin

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ Sâlim Efendi. Ankara. AKM Yay. 481.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ahmet İhsan Gevrekd. 1926 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SÂKİNE HATUN, Sakine Bacıd. 1840 - ö. 1935?Doğum YeriGörüntüle
3Akın Sevinçd. 07 Kasım 1973 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ahmet İhsan Gevrekd. 1926 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SÂKİNE HATUN, Sakine Bacıd. 1840 - ö. 1935?Doğum YılıGörüntüle
6Akın Sevinçd. 07 Kasım 1973 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ahmet İhsan Gevrekd. 1926 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SÂKİNE HATUN, Sakine Bacıd. 1840 - ö. 1935?Ölüm YılıGörüntüle
9Akın Sevinçd. 07 Kasım 1973 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ahmet İhsan Gevrekd. 1926 - ö. ?MeslekGörüntüle
11SÂKİNE HATUN, Sakine Bacıd. 1840 - ö. 1935?MeslekGörüntüle
12Akın Sevinçd. 07 Kasım 1973 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ahmet İhsan Gevrekd. 1926 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂKİNE HATUN, Sakine Bacıd. 1840 - ö. 1935?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Akın Sevinçd. 07 Kasım 1973 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ahmet İhsan Gevrekd. 1926 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SÂKİNE HATUN, Sakine Bacıd. 1840 - ö. 1935?Madde AdıGörüntüle
18Akın Sevinçd. 07 Kasım 1973 - ö. ?Madde AdıGörüntüle