ÂRİF, Çalkandı-zâde Mustafa Ârif Efendi

(d. ?/? - ö. 1185/1771-1772)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Asıl adı Mustafa’dır. Çalkandı-zâde Mustafa Ârif Efendi olarak tanındı. Babası kadı ve müderristi. Reisületibbâ Mehmed Refî Efendi’den talik hattı meşk ederek yazısı güzel bir hattat oldu. İzmir’e kadı olarak atandı ve görev yerine giderken 1185/1771-1772 yılında vefat etti. Müstakim-zade (1928: 743) vefatına “intikâl-i türâb 1185” terkibi ile tarih düşürdü. Mezarı Manisa’dadır. Nakşîbendî tarikatı şeyhlerinden Tokadî Şeyh Mehmed Efendi’ye intisap ederek tarikata dair dersler aldı. Müstakim-zade (19928 743)’ye göre "tabî'at-ı şi'riyesi" olup talik hattıyla ilk defa tuğra resmeden kişidir. 

Nûr-ı Osmânî Câmii'ndeki üç adet büyük levha ona aittir (Müstakim-zade 1928: 743). Kaynaklarda eserlerinden örnek bulunmamaktadır. 

Kaynakça

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 104.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 705.

Müstakim-zâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 743.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 30.04.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İlhan Geçerd. 1917 - ö. 19 Ocak 2004Doğum YeriGörüntüle
2SELÎMÎ/SELÎM, Sultan Selîm-i Sânîd. 30 Mayıs 1524 - ö. 13 Kasım 1574Doğum YeriGörüntüle
3Feridun Fazıl Türlbentçid. 1912 - ö. 6 Ağustos 1982Doğum YeriGörüntüle
4İlhan Geçerd. 1917 - ö. 19 Ocak 2004Doğum YılıGörüntüle
5SELÎMÎ/SELÎM, Sultan Selîm-i Sânîd. 30 Mayıs 1524 - ö. 13 Kasım 1574Doğum YılıGörüntüle
6Feridun Fazıl Türlbentçid. 1912 - ö. 6 Ağustos 1982Doğum YılıGörüntüle
7İlhan Geçerd. 1917 - ö. 19 Ocak 2004Ölüm YılıGörüntüle
8SELÎMÎ/SELÎM, Sultan Selîm-i Sânîd. 30 Mayıs 1524 - ö. 13 Kasım 1574Ölüm YılıGörüntüle
9Feridun Fazıl Türlbentçid. 1912 - ö. 6 Ağustos 1982Ölüm YılıGörüntüle
10İlhan Geçerd. 1917 - ö. 19 Ocak 2004MeslekGörüntüle
11SELÎMÎ/SELÎM, Sultan Selîm-i Sânîd. 30 Mayıs 1524 - ö. 13 Kasım 1574MeslekGörüntüle
12Feridun Fazıl Türlbentçid. 1912 - ö. 6 Ağustos 1982MeslekGörüntüle
13İlhan Geçerd. 1917 - ö. 19 Ocak 2004Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SELÎMÎ/SELÎM, Sultan Selîm-i Sânîd. 30 Mayıs 1524 - ö. 13 Kasım 1574Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Feridun Fazıl Türlbentçid. 1912 - ö. 6 Ağustos 1982Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İlhan Geçerd. 1917 - ö. 19 Ocak 2004Madde AdıGörüntüle
17SELÎMÎ/SELÎM, Sultan Selîm-i Sânîd. 30 Mayıs 1524 - ö. 13 Kasım 1574Madde AdıGörüntüle
18Feridun Fazıl Türlbentçid. 1912 - ö. 6 Ağustos 1982Madde AdıGörüntüle