ÂRİF, İsâ-zâde Mehmed Emin Efendi

(d. ?/? - ö. 1186/1772-73)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum tarihi ve doğum yeri bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. İsâ-zâde Abdullah Efendi’nin oğlu olduğundan İsâ-zâde Ârif Mehmed Emin Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. Müderrislik ve kadılık yaptı. 1186/1772-73 yılında vefat etti. Selimiye’ye defnedildi.

Râmiz (Erdem 1994: 202)’e göre ilmi ve irfanı ile tanındı. Şiir ve inşada kudretli bir şairdi.

Kaynaklarda eserlerinden örnek bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 1. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 316.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 202.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 605.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). “Ârif, İsazâde”. C. 1.İstanbul: Dergâh Yay. 157. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 04.04.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler