ÂRİF

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ârif hakkındaki tek kaynak, Seyrekzâde Mehmet Âsım'ın Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr adlı tezkiresidir. Âsım'a göre Ârif, divan sahibi şairlerdendir. Şiirlerinden bugüne ulaşan sadece bir beyti ulaşmıştır.

Kaynakça

Coşkun, Ali Osman (hzl.)(1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 117.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 609.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Harâb olmış nice devlet-serâ gör baht-ı Cemşîd’i

Tarabgâh-ı harâbât-ı mugân ma'mûr kalmışdır

(Coşkun, Ali Osman (hzl.)(1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.117)