ÂRİFÎ, Saâdet Giray b. Gâzî Giray Han

(d. ?/? - ö. 1045/1635-36)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Saadet Giray b. Gâzî Giray Han. Kırım hanlarındandır. Pek çok Türk hükümdar gibi şiir yazmıştır. Kırım Hanı iken iken 1007/1598-99 tarihinde vefat eden Gâzî Giray'ın küçük oğludur. Şiirlerinde Ârifî mahlasını kullandı. İsyan eden mirzalardan biri, 1045/ 1635-36 yılında şair ve hükümdar Ârifî'yi şehit etti.

 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 244.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa  Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 611.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım).Ankara: KB. Yay. 308.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri -Vakâyiü’l-Fuzalâ. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 92.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.01.2015
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gamzen kirişme hayline sultân-ı fitnedür

Çâh-ı ruhun fütâdeye zindân-ı fitnedür

 

Cân u dil oldı küştesi şemşîr-i gamzenün

Rahm eyle anlara ki şehîdân-ı fitnedür

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 244).