ÂSAF

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

19. asırda yaşamış saz şairlerinden olan Âsaf’ın hayatı hakkında bilgi yoktur. Elde sadece bir koşmasının bir bendi bulunmaktadır (TDEA 1977: 171). Ergun, kendi elinde saz şairlerine ait birçok manzumeyi ihtiva eden bir mecmuada Âsaf’ın adına kayıtlı bir koşmanın yer aldığı bilgisini aktarır. Manzumenin ilk bendi sahifenin sonuna tesadüf ettiğini, bunu takip eden sahife koptuğu için Âsaf’ın ait olduğu ancak serlevhadan anlaşıldığını belirtir. Mecmuadaki şiirlerin ekserisi 19. şairlerine ait olduğunu ve bu sebeple de Âsaf’ın 19. asır saz şairlerinden olduğunu tahmin ettiğini ifade eder (yty: 98).

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 1. yyy.

“Âsaf” (1977). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 1. İstanbul: Dergâh Yay. 171.Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 05.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Cemâlin mihrâbın seyr iden âşık

 Mescid-i câmi’-i ulyâyı neyler

 Leylâ-yı aşkile seyriden âşık

Mecnun sıfat gezüp sehrâyı neyler. 

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 1. yyy. 98.