ÂSIM EFENDİ

(d. 1255?/1839? - ö. 1327?/1909?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı ile ilgili detaylı bilgi bulunmayan Âsım Efendi’nin 1839 yılında doğduğu, 1909 yılında 70 yaşında iken vefat ettiği bilinmektedir. Uzun süre maliyede memur olarak çalışan Âsım Efendi’nin görevi gereği yakın illerde çalıştığı, geçim sıkıntısı nedeniyle kıymetli kitaplarını Diyarbakır’da satmak zorunda kaldığı rivayet edilmektedir.

Âsım Efendi’nin kendi el yazısıyla yazmış olduğu kuvvetle muhtemel bir yazmada 96 gazeli bulunmaktadır. Bu yazma dışında da şairin çok sayıda şiirinin bulunduğu tahmin edilmektedir. Bunlardan tespit edilebilenler, yazmadakilerle birlikte M. Şemsettin Bilgin tarafından Adıyamanlı Asım Efendi Dîvân'ı adıyla yayımlanmıştır. İlmî olmayan bu çalışmada biri kaside diğerleri gazel nazım şekli ile yazılmış 1 tevhid, 2 münacat, 18 na't, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Abdulkadir Geylani için yazılmış 6 medhiye, 1 fahriye; 1 kıta, 4 müfret, mezar taşı için yazılmış 2 tarih manzumesi, 147 gazel yer almaktadır. 

Dinî ve tasavvufi şiirlerinin yanında âşıkane, rindane ve yer yer hikemî içerikli şiirleri bulunan Âsım Efendi, edebiyat tarihlerinde ismi geçmeyen son dönem divan şairlerindedir.

Kaynakça

Bilgin, M. Şemsettin (2010). Adıyamanlı Şairler. Adıyaman: Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yay.

Bilgin, M. Şemsettin (2011). Adıyamanlı Asım Efendi. Adıyaman: Dünya Ofset.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 17.02.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nev-bahâr erdi gelin gül gibi handân olalım

Bülbüle karşı çemenlerde gazel-hân olalım

Sebzeler sünbül-i müşgîne yine sarmaşdı

Biz de dil-beste-i gîsû-yı perîşân olalım

Âteş-i şem'-i ruh-ı dil-bere pervâne-sıfat

Yakalım bâl u peri her gece sûzân olalım

Zülf-i cânân diyerek rişte-i cûya düşelim

Kays-ı dîvâne gibi silsile-cünbân olalım

Rûzgâr âhir eder kuhl-ı dü-çeşm-i havrâ

Biz de ey cism gubâr-ı reh-i cânân olalım

Çarh-ı dûn bahr-i sirişk üzre habâba dönsün

Şöyle ey dîde-i gam hicr ile giryân olalım

Dâğdâr eyleyelim sînemizi ey Âsım

Dem-be-dem sûz ile neyler gibi nâlân olalım

(Bilgin, M. Şemsettin (2011). Adıyamanlı Asım Efendi. Adıyaman: Dünya Ofset. 220.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KAPLANÎ, Abuzer Kapland. 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İsmet Emred. 01 Ocak 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HASMÎ, İsmâil Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KAPLANÎ, Abuzer Kapland. 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İsmet Emred. 01 Ocak 1967 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HASMÎ, İsmâil Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7KAPLANÎ, Abuzer Kapland. 1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8İsmet Emred. 01 Ocak 1967 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HASMÎ, İsmâil Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10KAPLANÎ, Abuzer Kapland. 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
11İsmet Emred. 01 Ocak 1967 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HASMÎ, İsmâil Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13KAPLANÎ, Abuzer Kapland. 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İsmet Emred. 01 Ocak 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HASMÎ, İsmâil Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KAPLANÎ, Abuzer Kapland. 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17İsmet Emred. 01 Ocak 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HASMÎ, İsmâil Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle