ÂSIM, Kıbrıslı

(d. ?/? - ö. ?/19.yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Lefkoşa'da doğan Âsım'ın asıl adı ve doğum tarihi bilinmemektedir. Bu şehirde kâtiplik hizmetinde bulunan şairin hakkında başka bilgi yoktur. Gazellerinden biri Fatîn Tezkiresi'nde kayıtlıdır.

 

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. I. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). "Âsım". C. I. İstanbul: Dergah Yay. 178.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âsitân-ı şeh-i devrânı tebâh eyleyemem

Ya'nî hüsn-i nazarım Hakk'a güvâh eyleyemem

Mısr-ı dilde ola tâ taht-nişîn-i iclâl

Yok yere Yûsuf'ı üftâde-i çâh eyleyemem

Nâr-ı aşk olmuş iken şu'le-fürûz-ı şeb-i hicr

Mâh-ı pertev-fikeni meş'al-i râh eyleyemem

Elde sad-hayf ki sâbûn-ı ma'âzîr yok iken

Tenim âmîhte-i çirk-i günâh eyleyemem

Hükm-i mukzîye kemer-bend-i itâ'at lâzım

Âsımâ ömri nizâ' ile tebâh eyleyemem

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 268.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Özden Nazım Selenged. 1947 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İlkay Adalıd. 14 Ocak 1944 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Derviş Zaimd. 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Özden Nazım Selenged. 1947 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İlkay Adalıd. 14 Ocak 1944 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Derviş Zaimd. 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Özden Nazım Selenged. 1947 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8İlkay Adalıd. 14 Ocak 1944 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Derviş Zaimd. 1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Özden Nazım Selenged. 1947 - ö. ?MeslekGörüntüle
11İlkay Adalıd. 14 Ocak 1944 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Derviş Zaimd. 1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Özden Nazım Selenged. 1947 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İlkay Adalıd. 14 Ocak 1944 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Derviş Zaimd. 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Özden Nazım Selenged. 1947 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17İlkay Adalıd. 14 Ocak 1944 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Derviş Zaimd. 1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle