AŞKÎ, Hasan Efendi

(d. ?/? - ö. 27 Safer 1072/22 Ekim 1661)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Aşkî Hasan Efendi olarak tanındı. Zamanın âlimlerinin birinden mülazım oldu. Kırk akça medreseden mazul oldu. Şaban 1050/ Kasım-Aralık 1640'da Malkara’da bulunan Kassâb Mahmut Efendi Medresesi’ne; Şaban 1059/Ağustos-Eylül 1649'da Merdümiyye Medresesi'ne müderris oldu. Ramazan 1060/ Ağustos-Eylül 1650'de Kefevi Hüseyin Efendi yerine Silivri’de Piri Paşa Medresesi'ne; Şaban 1061/Temmuz-Ağustos 1651'de Kepenekçi Sinan Medresesi’ne atandı. Şaban 1064/Haziran-Temmuz 1654'te Beşiktaş Sinan Paşa Medresesi'nde, Rebiülevvel 1065/Ocak-Şubat 1655'te Kaptan Ali Paşa Medresesi'nde görev aldı. Recep 1067/Nisan-Mayıs 1657'de Sahn-ı Semân'ın birine yükseldi. Cemaziyelevvel 1068/Şubat-Mart 1658'de Mihrimah Medresesi’ne ve daha sonra Edirne Bayezıt Medresesi’ne atandı. 1068/1657-58'de Ayşe Sultan Medresesi verildi. 1071/1660-61'de Haseki Sultan Medresesi'ne ulaştı. Safer 1072/Eylül-Ekim 1661'de Eyüp kadısı oldu. Aynı yılın sonlarında vefat etti.

Türkçe ve Farsça gazeller yazdı (Özcan 1989: 289).

 

Kaynakça

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri, Vakâyiü’l-Fuzalâ. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 289.

Taşdemir, Saim (1972). İbrahim Hasib Efendi Zeyl-i Zeylü’ş-Şakâyık. Bitirme Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi. 34.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.07.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Hüsn-i Yûsuf mübtelâ-yı şem-i sûzânun senün

Nûr-ı cism-i sad Züleyhâ gerd-i dâmânun senün

(Taşdemir, Saim (1972). İbrahim Hasib Efendi Zeyl-i Zeylü’ş-Şakâyık. Bitirme Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi. 34). 

Câmeler hep satılup gitdi şitâ masrafına

Kar yagdı giye bayramda meger kim fukarâ

Aşkıyâ nâle vü feryâdımı gûş itmez yâr

Varamaz kûyına var ise tonar yolda sadâ 

(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri, Vakâyiü’l-Fuzalâ.  C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 289).