ASLANOĞLU, Abdurrahman

(d. ?/? - ö. ?/1849\'dan sonra)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdurrahman'dır. Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Şiirlerinde Aslanoğlu ve Âşık Abdurrahman mahlaslarını kullanmıştır. Yetmiş yıl yaşamıştır. Avşar aşiretindendir. Avşarların Bozok'a sürüldüğü 1849'da hayatta olduğu ve bu olaya ilişkin bir destan yazdığı bilinmektedir. Günümüze on bir şiiriyle bir destanı ulaşmıştır (Cunbur 2002: 479). 

Kaynakça

Cunbur, M. (2002). "Aslanoğlu", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 1. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 479. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. SELCAN GÜRÇAYIR TEKE
Yayın Tarihi: 23.01.2015
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler