ASRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hızrî’nin “Cem’ü-ş Şâirân” adlı şairnamesinde ismi geçmektedir (39.dörtlük). Yaşamı ve şairliği hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynakça

Elçin, Şükrü (1988) “Hızrî’nin Şairnâmesi”, Halk Edebiyatı Araştırmaları I. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

Kaya, Doğan. (1990) Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 23.09.2013
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021

Eserlerinden Örnekler