ATÂ, Atâullah Efendi-zâde

(d. 1164/1750-51 - ö. 1230/1814-15)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Atâ, 1164/1750-51’de İstanbul’da doğdu. Aksaray Sıbyan mektebi hocası Abdullah Efendi’nin oğludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra Divan-ı Hümayûn kaleminde kâtip olarak çalıştı. Bir süre taşrada voyvoda ve mütesellim kâtibi olarak görev yaptı. 1198/1783’te Sa'diyye tarikatına intisap etti. İstanbul’a gelerek Çırçır semtine yerleşti. İstanbul’da gününü ibadet ile geçirirken öldü. “Bu yıl Allah deyü göçti Atâ aşk ile lâhûta” mısrası ölümüne düşürülen tarihtir. Sicill-i Osmanî’de Atâ’nın ölüm tarihi 1231/1814-15 olarak kayıtlıdır. Çırçır Mahallesi’ndeki Kilise Camii’nin avlusuna gömüldü. Bu yüzden “Çırçırlı Sadî” diye de tanındı. Fatin Tezkiresi’nde mürettep Dîvân sahibi olduğu belirtilmektedir. Fakat kütüphanelerde nüshasına rastlanmamıştır. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri ve Seyit Ali Kahraman (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çifçi, Ömer (hzl.) (?). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf [erişim tarihi: 15.04.2013].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (2000). “Atâ”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 1.  Ankara: AKM Yay.  554.

Türk Dili Edebiyatı Ansiklopedisi. “Atâ”. C. 1.  İstanbul: Dergâh Yay. 208-209.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AYSUN SUNGURHAN
Yayın Tarihi: 16.04.2013
Güncelleme Tarihi: 21.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Her dil olmaz cilvegâh-ı şâhid-i esrâr-ı feyz

Degme bir gonceye düşmez jâle-i âsâr-ı feyz

 

Âşık olmazsa çah-ı zindân ifet-dih-i mukîm

Yûsufâsâ olamaz şâyeste-i bâzâr-ı feyz

 

İtme İskender gibi âb-ı hayâtı cüst-cû

Neş’e-bahş-ı câvidandır sâgar-ı sersâr-ı feyz

 

Sûzen-i tevbîh-i mürşid zahmdâr eylerse de

Rabt ider çâk-ı dili elbet şu’a-ı tâze feyz

 

Sen hemân seyl-âb kıl eşk-i nedâmetle Atâ

Bâğ-ı âlemde virir nahl-ı hulûsun bâr-ı feyz

(Çifçi, Ömer (hzl.) (?). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf [erişim tarihi: 15.04.2013].


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHMED HAMDULLAH EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1899Doğum YeriGörüntüle
2NEDÎM, Ahmedd. 1681 - ö. 1730Doğum YeriGörüntüle
3NÛRÎ, Halil Nûrî Beyd. ? - ö. 1799Doğum YeriGörüntüle
4AHMED HAMDULLAH EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
5NEDÎM, Ahmedd. 1681 - ö. 1730Doğum YılıGörüntüle
6NÛRÎ, Halil Nûrî Beyd. ? - ö. 1799Doğum YılıGörüntüle
7AHMED HAMDULLAH EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
8NEDÎM, Ahmedd. 1681 - ö. 1730Ölüm YılıGörüntüle
9NÛRÎ, Halil Nûrî Beyd. ? - ö. 1799Ölüm YılıGörüntüle
10AHMED HAMDULLAH EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1899MeslekGörüntüle
11NEDÎM, Ahmedd. 1681 - ö. 1730MeslekGörüntüle
12NÛRÎ, Halil Nûrî Beyd. ? - ö. 1799MeslekGörüntüle
13AHMED HAMDULLAH EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NEDÎM, Ahmedd. 1681 - ö. 1730Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÛRÎ, Halil Nûrî Beyd. ? - ö. 1799Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AHMED HAMDULLAH EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1899Madde AdıGörüntüle
17NEDÎM, Ahmedd. 1681 - ö. 1730Madde AdıGörüntüle
18NÛRÎ, Halil Nûrî Beyd. ? - ö. 1799Madde AdıGörüntüle