ATÂ, Atâullah Efendi-zâde

(d. 1164/1750-51 - ö. 1230/1814-15)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Atâ, 1164/1750-51’de İstanbul’da doğdu. Aksaray Sıbyan mektebi hocası Abdullah Efendi’nin oğludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra Divan-ı Hümayûn kaleminde kâtip olarak çalıştı. Bir süre taşrada voyvoda ve mütesellim kâtibi olarak görev yaptı. 1198/1783’te Sa'diyye tarikatına intisap etti. İstanbul’a gelerek Çırçır semtine yerleşti. İstanbul’da gününü ibadet ile geçirirken öldü. “Bu yıl Allah deyü göçti Atâ aşk ile lâhûta” mısrası ölümüne düşürülen tarihtir. Sicill-i Osmanî’de Atâ’nın ölüm tarihi 1231/1814-15 olarak kayıtlıdır. Çırçır Mahallesi’ndeki Kilise Camii’nin avlusuna gömüldü. Bu yüzden “Çırçırlı Sadî” diye de tanındı. Fatin Tezkiresi’nde mürettep Dîvân sahibi olduğu belirtilmektedir. Fakat kütüphanelerde nüshasına rastlanmamıştır. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri ve Seyit Ali Kahraman (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çifçi, Ömer (hzl.) (?). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf [erişim tarihi: 15.04.2013].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (2000). “Atâ”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 1.  Ankara: AKM Yay.  554.

Türk Dili Edebiyatı Ansiklopedisi. “Atâ”. C. 1.  İstanbul: Dergâh Yay. 208-209.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AYSUN SUNGURHAN
Yayın Tarihi: 16.04.2013
Güncelleme Tarihi: 21.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Her dil olmaz cilvegâh-ı şâhid-i esrâr-ı feyz

Degme bir gonceye düşmez jâle-i âsâr-ı feyz

 

Âşık olmazsa çah-ı zindân ifet-dih-i mukîm

Yûsufâsâ olamaz şâyeste-i bâzâr-ı feyz

 

İtme İskender gibi âb-ı hayâtı cüst-cû

Neş’e-bahş-ı câvidandır sâgar-ı sersâr-ı feyz

 

Sûzen-i tevbîh-i mürşid zahmdâr eylerse de

Rabt ider çâk-ı dili elbet şu’a-ı tâze feyz

 

Sen hemân seyl-âb kıl eşk-i nedâmetle Atâ

Bâğ-ı âlemde virir nahl-ı hulûsun bâr-ı feyz

(Çifçi, Ömer (hzl.) (?). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf [erişim tarihi: 15.04.2013].


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ömer Ferit Kamd. 11 Ocak 1864 - ö. 22 Mayıs 1944Doğum YeriGörüntüle
2Seçkin Erdid. 1981 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ZÜHDÎ, Ahmed Zühdî Efendid. 1832 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ömer Ferit Kamd. 11 Ocak 1864 - ö. 22 Mayıs 1944Doğum YılıGörüntüle
5Seçkin Erdid. 1981 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ZÜHDÎ, Ahmed Zühdî Efendid. 1832 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ömer Ferit Kamd. 11 Ocak 1864 - ö. 22 Mayıs 1944Ölüm YılıGörüntüle
8Seçkin Erdid. 1981 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ZÜHDÎ, Ahmed Zühdî Efendid. 1832 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ömer Ferit Kamd. 11 Ocak 1864 - ö. 22 Mayıs 1944MeslekGörüntüle
11Seçkin Erdid. 1981 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ZÜHDÎ, Ahmed Zühdî Efendid. 1832 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ömer Ferit Kamd. 11 Ocak 1864 - ö. 22 Mayıs 1944Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Seçkin Erdid. 1981 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZÜHDÎ, Ahmed Zühdî Efendid. 1832 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ömer Ferit Kamd. 11 Ocak 1864 - ö. 22 Mayıs 1944Madde AdıGörüntüle
17Seçkin Erdid. 1981 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ZÜHDÎ, Ahmed Zühdî Efendid. 1832 - ö. ?Madde AdıGörüntüle