ATÂ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Babası Kütahya’nın Gediz kasabasında doğan Keşfî Efendi’dir . Kanunî Sultan Süleymân Han (1520-1566 ) dönemi şairlerinden olan Atâ, Keşfîzâde diye tanındı. Döneminin ileri gelenlerinin yardımıyla bölüğe geçti. Bazı hizmetlerde bulunup mal sahibi oldu. Bir süre buhurculuk yaptı. Genç yaşta öldü.

Döneminde yakışıklılığıyla tanındı ve kaynaklarda da genellikle bu özelliği üzerinde durulur. Divan sahibi olduğuna dair bir kayıt bulunmamaktadır.

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. İstanbul: Zaman Kitaphanesi.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

İsen, Mustafa (hzl.) (1994).  Gelibolulu Âlî, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (2000). “Atâ”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.1. Ankara: AKM Yay. 553.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AYSUN SUNGURHAN
Yayın Tarihi: 27.07.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

-


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SABÎH, Ahmed Efendid. ? - ö. 1783Doğum YeriGörüntüle
2ŞERHÎ, Şerhî Mehmed Efendid. ? - ö. 1660Doğum YeriGörüntüle
3Şiirsel Taşd. 22 Ağustos 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SABÎH, Ahmed Efendid. ? - ö. 1783Doğum YılıGörüntüle
5ŞERHÎ, Şerhî Mehmed Efendid. ? - ö. 1660Doğum YılıGörüntüle
6Şiirsel Taşd. 22 Ağustos 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SABÎH, Ahmed Efendid. ? - ö. 1783Ölüm YılıGörüntüle
8ŞERHÎ, Şerhî Mehmed Efendid. ? - ö. 1660Ölüm YılıGörüntüle
9Şiirsel Taşd. 22 Ağustos 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SABÎH, Ahmed Efendid. ? - ö. 1783Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞERHÎ, Şerhî Mehmed Efendid. ? - ö. 1660Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Şiirsel Taşd. 22 Ağustos 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SABÎH, Ahmed Efendid. ? - ö. 1783Madde AdıGörüntüle
14ŞERHÎ, Şerhî Mehmed Efendid. ? - ö. 1660Madde AdıGörüntüle
15Şiirsel Taşd. 22 Ağustos 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle