ATÂ, Şâmî-zâde Atâ'ullâh Mehmed

(d. ?/? - ö. 1193/1778)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Atâullâh Mehmed olup “Şâmî-zâde” sanıyla tanındı. Babası Şâmî Seyyid Hüseyin Efendi’dir. Eğitimini tamamladıktan sonra müderrislik yaptı. İstanbul’da öldü. Mezarı Üsküdar’da Nuhkuyusu’ndadır. Dîvân’ının olup olmadığı bilinmemektedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri ve Seyit Ali Kahraman (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (2000). “Atâ”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.1. Ankara: AKM Yay. 553-554.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AYSUN SUNGURHAN
Yayın Tarihi: 16.04.2013
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler