AVNÎ, Ahmed Avnî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1082/1671-72)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmed'dir. Öğrenim gördükten sonra kâtip oldu. Divanda katiplik yaptı. Nükteci bir şairdi. 1082/1671-72 yılında vefat etti. (Mehmed Süreyya 1308-15/1890-97:3/608).  Mecelle'devefat tarihi 1083/1672-73 olarak verilmiştir. (Müstakimzade Süleyman Sadeddin 2000:326. Kurnaz-Tatçı 2001:1/710) . Güftî, Teşrifâtü'ş-Şuarası'na "Avnî-i Kâtip" olarak kaydettiği şair hakkında 10 beyte yer verir. Şairi, İstanbul'da oturan, nükteci ve yaşlı biri olarak tanıtır. (Yılmaz 2001:179)

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay. 710

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım) Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri, Vakâyiü’l-Fuzalâ. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 685.

Yılmaz, Kâşif (hzl.) (2001). Güftî ve Teşrîfâtü’ş-Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 15.03.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Başın çıkardı lâleler sanman derûn-ı hâkden

Câ-be-câ kanlar saçıldı dîde-i nem-nâkden

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay. 710).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AFÎF, Ayvansaraylı Afîf Efendid. ? - ö. 1811-12Doğum YeriGörüntüle
2Murat Çulcud. 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞEYDÂ, Hâfız Abdurrahim Şeydâ Deded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4AFÎF, Ayvansaraylı Afîf Efendid. ? - ö. 1811-12Doğum YılıGörüntüle
5Murat Çulcud. 1950 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞEYDÂ, Hâfız Abdurrahim Şeydâ Deded. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7AFÎF, Ayvansaraylı Afîf Efendid. ? - ö. 1811-12Ölüm YılıGörüntüle
8Murat Çulcud. 1950 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEYDÂ, Hâfız Abdurrahim Şeydâ Deded. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10AFÎF, Ayvansaraylı Afîf Efendid. ? - ö. 1811-12MeslekGörüntüle
11Murat Çulcud. 1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞEYDÂ, Hâfız Abdurrahim Şeydâ Deded. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13AFÎF, Ayvansaraylı Afîf Efendid. ? - ö. 1811-12Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Murat Çulcud. 1950 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEYDÂ, Hâfız Abdurrahim Şeydâ Deded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AFÎF, Ayvansaraylı Afîf Efendid. ? - ö. 1811-12Madde AdıGörüntüle
17Murat Çulcud. 1950 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞEYDÂ, Hâfız Abdurrahim Şeydâ Deded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle