AYAZ/AYAZÎ, Köprülü-zâde Ayaz Bey

(d. ?/? - ö. Safer 1177/Ağustos 1763)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ayaz, Köprülü-zâde Abdullah Paşa (ö.1735)’nın oğludur. Safer 1177/ Ağustos-Eylül 1763 tarihinde vefat etti. Abdullah Bey (ö. 1749), Ammar Bey (ö. 1759), Hamdi Mehmed Bey (ö. 1771), Sadık Mehmed Bey (ö. 1765) ve Affan Bey (ö. 1783) olmak üzere beş kardeşinin olduğu bilinmektedir. Ayaz Bey'in herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî . C. 3. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Yay. 843.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 713.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 19.09.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler