AYDÎ, Bayram Efendi

(d. ?/? - ö. 1121/1709)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Aydî mahlası ile şöhret bulan Bayram Efendi Manisalıdır (Kurnaz-Tatçı  2001: II/716). Aydî Bayram Efendi kadılık mesleğine mensuptur (Kurnaz-Tatçı 2001: II/716). Doğum tarihi hakkında bilgi bulunmayan Aydî Bayram Efendi’nin ölüm tarihi ise kaynaklarda 1121 / 1709 olarak zikredilmektedir (Kurnaz-Tatçı  2001: II/716). Aydî Bayram Efendi’nin edebî şahsiyeti ve eserleri hakkında da kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetu’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr). İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.
İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş Şu’arâ. İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.
Kâtip Çelebi (2007). Keşfu’z-Zunûn. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.
Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay: 716.
Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)  (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. Ankara: Bizim Büro Basımevi. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ NAGEHAN U. EKE
Yayın Tarihi: 09.04.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Mihrâb-ı ebrûvânını itdi meger hayâl

Kıble-nümâveş oldı dilim bî-karâr hayf

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay: 716.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEVZÎ, Ahmed Fevzîd. ? - ö. 1918Doğum YeriGörüntüle
2YÜSRÎ/Yüsri Hızır Efendi, Satranççı Hızır Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ADLÎ, III. Mehmedd. 1566 - ö. 1603Doğum YeriGörüntüle
4FEVZÎ, Ahmed Fevzîd. ? - ö. 1918Doğum YılıGörüntüle
5YÜSRÎ/Yüsri Hızır Efendi, Satranççı Hızır Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ADLÎ, III. Mehmedd. 1566 - ö. 1603Doğum YılıGörüntüle
7FEVZÎ, Ahmed Fevzîd. ? - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
8YÜSRÎ/Yüsri Hızır Efendi, Satranççı Hızır Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ADLÎ, III. Mehmedd. 1566 - ö. 1603Ölüm YılıGörüntüle
10FEVZÎ, Ahmed Fevzîd. ? - ö. 1918MeslekGörüntüle
11YÜSRÎ/Yüsri Hızır Efendi, Satranççı Hızır Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ADLÎ, III. Mehmedd. 1566 - ö. 1603MeslekGörüntüle
13FEVZÎ, Ahmed Fevzîd. ? - ö. 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14YÜSRÎ/Yüsri Hızır Efendi, Satranççı Hızır Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ADLÎ, III. Mehmedd. 1566 - ö. 1603Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FEVZÎ, Ahmed Fevzîd. ? - ö. 1918Madde AdıGörüntüle
17YÜSRÎ/Yüsri Hızır Efendi, Satranççı Hızır Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ADLÎ, III. Mehmedd. 1566 - ö. 1603Madde AdıGörüntüle