AYNÎ, Salih Aynî Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1073/1662/1663)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum tarihi ve yeri bilinmemektir. Asıl adı Mehmed Salih’tir. Sudûrdan Abdullah Efendi’nin kız kardeşinin oğludur. Kadılık yaptı. 1073/1662-1663 yılında vefat etti. Ailesine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Tezkire-i şuarâ yazmaya başladıysa da bitiremedi.

Kaynaklarda eserlerinden örnek bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 343.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 719.

Ünver, Niyazi (2002). “Aynî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 2. Ankara: AKM Yay. 74.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 26.03.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler